Islamitisch gezin

“Firas. je hebt alles gedaan om religie te vinden, maar op die manier zul je het oor van God niet bereiken.”

Het verhaal van Firas laat de worsteling zien van 1,7 miljard moslims die hongeren, dorsten en bidden in de hoop de gunst van God te vinden. En toch, zonder Christus hebben ze geen hoop op de gunst van God. Efeziërs 2:12

“Misschien bid ik niet genoeg, dacht Firas, terwijl een koude pijn in zijn hart opkwam. Ik probeer alles te doen wat van mij verwacht wordt. God is dit niet wat U van mij verlangt? Waarom voel ik me nog steeds zo leeg?”

Toewijding tot de Islam kan de harten van de mannen en vrouwen die verlangen naar de ervaring van de nabijheid van God niet vullen. Hoe perfect men ook voldoet aan de religieuze verplichtingen, menselijke inspanningen zullen nooit maken dat iemand de perfecte rechtvaardigheid en de vrijheid die Jezus Christus, de Redder, zal vinden.

Maar er gebeuren wonderlijke dingen wanneer evangelisten ervoor kiezen om te gaan en het Goede Nieuws brengen bij diegenen die daar geen toegang toe hebben – iemand als Firas` vader die de hoop ontdekt en die deelt met anderen.

Bedankt dat je je hebt aangesloten bij onze reis tijdens de Ramadan. Terwijl je het verhaal over de familie van Firas hebt gelezen en met ons hebt meegebeden, heb je meegedaan met een wereldwijde beweging van gebed voor moslims. God heeft jouw gebeden de afgelopen 30 dagen gehoord en Hij handelt. Door jouw trouwe gebeden verandert Gods onvolprezen kracht vele levens.

We hopen dat je je hart hebt opengesteld voor moslims, miljoenen van hen zullen nooit de waarheid kennen over de hoop in Christus, wanneer niemand hen het evangelie brengt.

Het verhaal stopt hier niet.

We nodigen je uit om erover na te denken hoe God je roept om deel te nemen aan de geweldige mogelijkheid die voor ons ligt – om moslims kennis te laten maken met de vrijheid in Jezus Christus.

Overweeg deze manier om verder te gaan met het zegenen van moslims:
  • Delen: Deel het verhaal met je vrienden en help hen om ook de Ramadan van binnenuit te ontdekken.
  • Volg: ons op Facebook of Instagram voor wekelijkse inspiratie of meld je aan voor onze nieuwsbrief vol vergelijkbare verhalen.
  • Bid: Ga door met bidden door je in te schrijven voor onze maandelijkse gebedsmail.
  • Geef: Met jouw gift kunnen we meer mensen trainen en uitzenden naar onbereikte moslimvolken.
  • Omarm een volk: bid samen met je gemeente een jaar lang voor een onbereikt volk. Iedere maand mag een andere groep bidden.
  • Ontmoet moslims: God brengt de wereld – inclusief vluchtelingen, immigranten en internationale studenten – bij ons op de stoep. Wanneer je een moslim ontmoet, bedenk dan dat je de eerste christen kunt zijn die hem of haar kennis laat maken met de Redder.