Moslims leren andere moslims Jezus te volgen in India

Naomi, werker van Frontiers in India vertelt: “Moslims en christenen zijn minderheden in India. Desondanks kent India één van de grootste moslimpopulaties ter wereld. Het toenemende hindoe-nationalisme heeft de afgelopen jaren geleid tot conflicten en geweld tussen deze groepen. De vrede in het hele land wordt hierdoor bedreigd.”

Afghaanse vluchtelingen in India

Vandaag bidden we met 30 Dagen Gebed voor Afghaanse vluchtelingen in India.

In en rond Delhi, India, wonen veel verschillende bevolkingsgroepen, waaronder ongeveer 20.000 Afghaanse vluchtelingen. Velen van hen wachten op toestemming om in andere landen te gaan wonen. Sommigen proberen al een tijd zonder succes om elders binnen te komen. Ze mogen niet werken en het is moeilijk om hun kinderen in te schrijven voor een school.

“We zien dat moslims die Jezus zijn gaan volgen nu op hun beurt andere moslims uitnodigen en leren Jezus te volgen.”

Een groep lokale gelovigen biedt zorg aan deze families. Ze geven computertrainingen en lessen in wiskunde en Engels, maar ook onderwijzen ze vaardigheden om makkelijker werk te kunnen vinden. Ze delen ook eten, medische- en sanitaire benodigdheden uit.

Naast deze praktische hulp, wordt ook Bijbelstudie in Afghaanse talen aangeboden. Eén leider vertelt: “We hebben goede relaties met de mensen uit deze gemeenschap en dat geeft ons de gelegenheid om het Goede Nieuws te delen. Bid dat door onze programma’s, steeds meer families de liefde van Jezus mogen ervaren door christenen te ontmoeten.”

Niets is onmogelijk voor God!

Naomi getuigt: “We zien dat moslims die Jezus zijn gaan volgen nu op hun beurt andere moslims uitnodigen en leren Jezus te volgen. Dit is wat we graag overal in dit land zien gebeuren! Niets is onmogelijk voor God!”

Ruben, teamlid van Naomi vertelt het verhaal van Husam. 

“Ons team werkt nauw samen met Husam. Hij is een gelovige met een moslimachtergrond. Door onze samenwerking zijn verschillende groepen moslims begonnen met het bestuderen van Gods Woord. Die groepen worden groter naarmate mensen Jezus Christus ontdekken, groeien als Zijn discipelen en opgeleid worden tot huiskerkleiders. 

Hij moedigt hen aan en traint hen hoe ze kunnen delen over Jezus met andere moslims in de verschillende gemeenschappen.

Tijdens maandelijkse bijeenkomsten leidt Husam deze kerkleiders met een moslimachtergrond. Hij moedigt hen aan en traint hen hoe ze kunnen delen over Jezus met andere moslims in de verschillende gemeenschappen. En hoe ze hen kunnen leren Jezus te volgen.

De houding die anderen voor Christus wint

Tijdens een Bijbelstudie over het boek Romeinen leerden ze dat Gods plan niet beperkt is tot de Joden. Het strekte zich ook uit tot de heidenen. Deze kerkleiders realiseerden zich daardoor dat ook zij andere moslimgroepen en mensen met een ander geloof in hun gemeenschap konden bereiken.

In de weken na die bijeenkomst begonnen verschillende gelovigen met een moslimachtergrond Bijbelstudies met mannen en vrouwen die tot andere culturele en religieuze groepen behoorden – zelfs met degenen die ze hadden geleerd te zien als hun vijanden.

Dit is het model dat we volgen om anderen te winnen ter wille van het Goede Nieuws, zoals beschreven in 1 Korintiërs 9:19-23: “Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen. (Vers 19).”

In strategische steden waar er vaak een mix van bevolkingsgroepen en culturen is, is het deze houding die anderen voor Christus wint. Het is ons gebed dat er uit elke bevolkingsgroep, stam, natie en taal volgelingen van Jezus zullen opstaan, die op hun beurt anderen bekend maken met Jezus en hen leren Hem te volgen. 

Gebedspunten

  • Bid voor vrede in India: dat de overheid vrijheid van religie zal toestaan en dat de verschillende religieuze groepen in vrede zullen leven.
  • Bid voor christenen, die vrijmoedig Christus dienen en Zijn liefde tonen aan moslims in India.
  • Bid voor Indiase moslims en moslimvluchtelingen in India dat ze de liefde van Christus ervaren en tot geloof komen.
  • Bid voor de groei van het Koninkrijk in moslimgemeenschappen en bid dat het zich uitbreidt naar andere gemeenschappen en bevolkingsgroepen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!