30 Dagen Gebed 2023: Met vreugde bidden voor moslims

Het zijn voor iedereen moeilijke jaren geweest. Epidemieën, oorlog, economische tegenspoed en natuurrampen hebben het nieuws gevuld. Daarom willen we ons dit jaar richten op de mooie dingen die gebeuren in de moslimwereld. Deze verhalen delen we in de gebedsgids voor 2023. 

Paulus schreef aan de Filippenzen:

“Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1:3-6 (NBV)

We bidden niet tevergeefs

Dit jaar willen we met vreugde bidden en met het vertrouwen dat de goede werken die God is begonnen tot voltooiing zullen worden gebracht. Deze focus negeert de noden, tragedies en behoeften die in de moslimwereld bestaan ​​niet, maar herinnert ons er wel aan dat we niet tevergeefs bidden, maar met Hoop.

Je leert over gemeenschappen die samenwerken om hun leven te verbeteren. Leest over gezinnen die tot geloof in Christus zijn gekomen. Je ontdekt glimpen van Licht in de duisternis die ons laten zien waar God aan het werk is.

De visie en het doel van 30 Dagen Gebed

Sinds de start van 30 Dagen Gebed in 1993 is de visie om christenen aan te moedigen om met liefde en respect te bidden voor moslimvolken over de hele wereld. Als een daad van zegen. Voor de moslimvolken, maar ook voor de bidders zelf. 

Het doel van 30 Dagen Gebed is:

  • Een grotere belangstelling voor Jezus onder moslimvolken.
  • Dat christenen meer kennis en begrip krijgen voor moslims, hun geloof en hun verschillende, diverse culturen.
  • Dat er met liefde en compassie uitgereikt wordt naar moslims over de hele wereld

Meedoen met 30 Dagen Gebed kan op verschillende manieren

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!