Een groeiende groep ex-moslims in Frankrijk

In Frankrijk verliezen elk jaar zo’n 15.000 moslims hun geloof. Ongeveer evenveel mensen bekeren zich tot de islam. Het aantal moslims verandert dus nauwelijks, maar er is een groeiende groep ex-moslims.

Ex-moslims kunnen te maken krijgen met verstoting door familie en vrienden. Soms met bedreigingen en geweld, zelfs in een westers land. Doordat mensen de islam verlaten gaan anderen nadenken over hun geloof en over de boodschap van Jezus.

De secularisatie in Frankrijk verspreidt zich over andere landen, doordat ex-moslims invloed hebben binnen hun landen van herkomst. Denk bijvoorbeeld aan landen als Algerije en Marokko waar de staat de religie bepaalt.

Hij praatte op een manier over God die Farid nooit eerder had gehoord.

Farid emigreerde als kind vanuit Algerije naar Frankrijk. Toen hij opgroeide in Frankrijk kwamen de meeste van zijn vrienden uit moslimfamilies. Farid raakte minder geïnteresseerd in de moslimrituelen toen hij ouder werd. Hij wilde liever rondhangen met vrienden die niet gelovig waren. Behalve Sami. Sami was een in Frankrijk geboren Algerijn. Hij praatte op een manier over God die Farid nooit eerder had gehoord, daarom vroeg hij naar zijn geloof. Sami vertelde dat hij een boek had gekregen over Isa-al Masih (Jezus Christus) dat zijn leven had veranderd. Hij nodigde Farid uit bij een bijeenkomst waar volgelingen van Isa Zijn onderwijs bestudeerden en elkaar in hun geloof ondersteunden. Farid was geïntrigeerd en besloot om te komen.

Gebedspunten

  • Bid voor gelovigen met een moslimachtergrond in Frankrijk. Ze zijn op een unieke manier in staat om effectief te getuigen naar anderen uit hun cultuur die al dan niet geloven.
  • Bid dat Franse moslims die Jezus zoeken hun families en gemeenschappen daarin meenemen.
  • Bid dat christenen in Frankrijk liefhebbende, verwelkomende getuigen zijn.

“Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.” Jakobus 1:5

Meedoen met 30 Dagen Gebed?

Klik hier om de opties te bekijken!

Inhoud van deze blog komt uit de 30 Dagen Gebedsgids 2023.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!