30 Dagen Gebed – samen online bidden

Het afgelopen jaar is onze wereld veranderd. Contact en samen bidden gebeurt veelal digitaal. Gods hart voor moslimvolken is niet veranderd. En ook is samen bidden nu meer dan ooit belangrijk!

De Covid-19 pandemie bracht ons tot de mogelijkheid om 30 Dagen Gebed samen online te beleven. Vorig jaar deden hier wekelijks ruim 40 mensen aan mee.

We hebben het als bemoedigend en samenbindend ervaren om samen online te bidden. Na de periode van 30 Dagen Gebed in 2020, is een groep bidders daarom elke maand blijven bidden!

Bid mee op maandag 12 april om 19:30.

Bid met ons mee! Tijdens 30 Dagen Gebed is er elke maandagavond de mogelijkheid om samen online te bidden. We starten 30 Dagen Gebed samen tijdens de eerste gebedssamenkomst op maandagavond 12 april om 19:30 uur.

We bidden voor de punten uit de gebedsgids, en jouw persoonlijke punten. De contacten die jij hebt met moslims in jouw omgeving, en ook voor de onbereikte moslimvolken.

Geef je op en ontvang van ons een e-mail met de link naar de samenkomst. Ben jij erbij?

Wil je zelf met je kerk of een groep online bidden? Download de handleiding hier.

30 Dagen Gebed - online bidden