Volk Akkin, Rusland

Graag introduceren we aan jou de Akkin uit Rusland

De Akkin leven aan de westelijke grens van Dagestan in de Kaukasus, vlakbij Tsjetsjenië. Ze spreken een Tsjetsjeens dialect. Oorspronkelijk komen ze uit West-Tsjetsjenië en Oost-Ingoesjetië.

In de tweede wereldoorlog beschuldigde Stalin de Akkin van Nazi-collaboratie en deporteerde ze naar Siberië. Toen ze 15 jaar later terugkwamen ontstonden er conflicten met de Avaren en Laken, die tot in de 21ste eeuw doorgingen. In de regio werd extreem islamisme een “exportproduct”. Radicale Salafisten mengden zich met de Akkin, en dit ging samen met een actieve moslim opstand tegen de Russische staat.

Bid voor volgelingen van Jezus die de juiste tijd, plaats en relatie met de Akkin kunnen hebben (Mattheüs 9:36-38).

Bestel en download de gebedsgids

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Akkin uit Rusland? Je kan dit volk omarmen met jouw kerk, Bijbelstudie-, gebedsgroep of andere groep die wil bidden voor dit volk. Heb je geen groep, dan kan individueel bidden natuurlijk ook.

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Lees hier meer en bestel