Volk Oostelijke Beloetsjen, Pakistan

Graag introduceren we aan jou de Oostelijke Beloetsjen uit Pakistan

De oostelijke Beloetsjen zijn deel van een veel grotere bevolking van ongeveer 13 miljoen Beloetsjen. De oostelijke Beloetsjen leven van Oost-Beloetsjistan tot Zuid-West Punjab, aan de grens met India. Ze kwamen in de twaalfde eeuw in deze regio.

Van oudsher zijn de oostelijke Beloetsjen zowel boeren als semi-nomaden, vanwege het barre klimaat waaronder ze leven. 

De Beloetsjen zijn Soenni moslims. Al hun religieuze praktijken zijn strikt gescheiden van de ‘staatsreligie’. Alle vormen van seculiere autoriteit zijn gescheiden van de spirituele autoriteit die hun geestelijke leiders hebben.

Bid God dat Hij mensen roept die bereid zijn naar de Beloetsjen te gaan en Christus met hen te delen.

Omarm jij dit volk?

Wil jij een jaar lang bidden voor dit volk met je kerk, gebedsgroep of persoonlijk?

Kijk hier voor meer informatie en neem contact met ons op! In 4 stappen kunnen wij jou helpen dit volk te omarmen.