Volk Swahili, Somalië

Graag introduceren we aan jou de Swahili uit Somalië

De Swahili leven voornamelijk in de kuststreken van oostelijk Afrika maar ook in de Perzische Golf, van Zambia tot Saudi Arabië.

Hoewel anderen hen Swahili noemen, noemen ze zichzelf liever naar hun lokale leefomgeving. De Swahili zijn voornamelijk moslim. Islamitische regels over voeding, kleding, sociale etiquette, huwelijk en scheiding, geboorte en dood zijn dus belangrijk. Maar ook ‘volksislam’ is belangrijk. Ze geloven bijvoorbeeld dat God spreekt door de donder en dat bliksem een teken is van Gods vreugde.

Bid God dat Hij gebedsteams opricht die deze ruwe grond openbreken door aanbidding en voorbede. Bid ook dat hij werkers zendt naar de Swahili in Somalië.

Bestel en download de gebedsgids

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Swahili uit Somalië? Je kan dit volk omarmen met jouw kerk, Bijbelstudie-, gebedsgroep of andere groep die wil bidden voor dit volk. Heb je geen groep, dan kan individueel bidden natuurlijk ook.

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Lees hier meer en bestel