Volk Zanussi, Libië

Graag introduceren we aan jou de Zanussi uit Libië

De Zanussi zijn één van de meest unieke groepen Bedoeïenen. Ze zijn zowel beïnvloed door de traditionele nomaden leefstijl van de Bedoeïenen, als de religieuze leringen van een 19e eeuwse profeet genaamd Sayyid Muhammad ibn’ Ali as-Zanussi. Deze speciale invloed maakte hen één van de meer gematigde Bedoeïenen volken.

Hoewel de Bedoeïenen het ooit beneden hun stand achtten om met hun handen te werken, is dit de laatste jaren wat veranderd. De meesten verachten dit type werk echter nog steeds.

Bijna alle Bedoeïenen in Libië zijn Soenni moslims van de Malikieten school.

Bestel en download de gebedsgids

Dit volk is nog onbereikt met het Goede Nieuws. Daarom is jouw gebed nodig voor dit volk. Bid jij voor de Zanussi uit Libië? Je kan dit volk omarmen met jouw kerk, Bijbelstudie-, gebedsgroep of andere groep die wil bidden voor dit volk. Heb je geen groep, dan kan individueel bidden natuurlijk ook.

In deze gebedsgids (PDF) lees je meer informatie over dit volk. Je krijgt Bijbelgedeelten en gebedspunten aangereikt om 30 dagen voor dit volk de kunnen bidden.

Lees hier meer en bestel