We worden hartelijk welkom geheten in een wat rommelig huis. Overal liggen kleedjes en doeken op de vloer. Onze Syrische gastvrouw Adlah biedt ons thee aan. Ze schenkt het vanuit een pannetje in limonadeglazen. Een bergje fijne thee ligt op de bodem van het glas.

De Koran

Ze wil graag met ons haar Nederlands oefenen. Ze vertelt dat ze vanochtend in de Koran heeft gelezen. Mijn vriendin vraagt wat ze heeft gelezen. Ze pakt de Koran en leest ons eruit voor. Ze leest in het Arabisch en probeert het in haar gebrekkige Nederlands toe te lichten. Het gaat erover dat Allah de wereld heeft geschapen. Ze vertelt ons ook dat Allah heel groot is en dat hij onze goede en slechte daden ziet. Aan het eind van ons leven weegt hij deze op een weegschaal en horen we of we in de hemel of in het vuur terechtkomen. Mijn vriendin zegt: “Ik geloof dat ik in de hemel kom, bij God.”

Aardige lieve mensen

Adlah merkt op dat Allah van aardige, lieve mensen houdt en dat wij aardige, lieve mensen zijn. Alleen heeft Allah ook gezegd dat je je hoofd moet bedekken, dus dat we dat eigenlijk wel moeten doen. Ze voegt er aan toe dat ze hoopt dat we niet boos worden op haar of op Allah, omdat ze dit zegt. We verzekeren haar dat dit niet het geval is.

Hoe kan God een zoon hebben?

Jantine vraagt of ze wat mag laten horen. Adlah vindt het goed dat het scheppingsverhaal in het Arabisch wordt voorgelezen vanaf  een Bijbelapp. Hoewel we het daar niet over hebben gehad, onderbreekt Adlah ons na een tijdje met de prangende vraag: “Hoe kan God een zoon hebben? Wij geloven niet dat God getrouwd is. Dat is niet goed.”

Maria werd door een wonder zwanger

Wij kunnen haar uitleggen dat God niet getrouwd is geweest met Maria en dat Jezus door een wonder geboren is. Opgetogen roept ze dat we dan hetzelfde geloven (in de Koran staat iets soortgelijks over de geboorte van Jezus). Een misverstand is weggenomen. Er zijn nog veel andere misverstanden die moeten worden verholpen en we hopen die dan ook stap voor stap aan haar te kunnen toelichten.

Wanneer we vertrekken is ze ons erg dankbaar voor ons bezoek en de hulp en wil ze ons graag volgende week weer zien.

Bidden voor vluchtelingen

Bid u mee?

  • Voor Adlah, dat ze steeds wat meer van de waarheid zal horen en begrijpen
  • Bid voor vluchtelingen in Nederland zoals Adlah. Velen voelen zich ontheemd. Ze maken zich zorgen over hun familie en worstelen met de herinneringen aan de oorlog.
  • Bid dat vluchtelingen de waarheid over Jezus mogen horen en aannemen en een echt thuis vinden bij Hem.
  • Bid voor de werkers zoals Jantine, die deze mensen bezoeken en ze over Jezus vertellen.

Zoals Jezus zegt in Lukas 10:2: ‘De oogst is wel groot maar er zijn te weinig arbeiders.’ Als werker in de zending hoef je niet naar het buitenland te vertrekken! Ook hier in Nederland is veel werk te doen, zoals Jantine die moslims in Nederland bezoekt. Wil jij tips over hoe jij zelf ook in contact kunt komen met moslims? Lees ze hier!

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!