Gebed in de praktijk van alle dag

Brandon & Sarah zijn een Brits koppel dat sinds kort deel uitmaakt van een team in het Midden-Oosten. Deze blog is een interview met hen over het belang van gebed in hun bediening. 

Wat is de focus van jullie team en hoe is dat tot stand gekomen?  

Brandon: “Vanaf het begin is gebed onze belangrijkste focus geweest. We proberen alles wat we doen te laten voortkomen uit gebed. We bidden voor de bevolkingsgroepen die we willen bereiken, de regio’s waar ze wonen en voor de reizen die we maken om hen te bezoeken. We bidden voor ons team, hoe onze samenkomsten eruit moeten zien en hoe we met elkaar omgaan.”

Sarah: “We leggen drie accenten in hoe we bidden voor de onbereikte volken. De eerste is voorbede; voorbede voor hen en hun noden waarvan we op de hoogte zijn.  

De tweede is, om een landbouwterm te gebruiken, ‘de grond voorbereiden’.  We bidden voor dingen als het verzwakken van bolwerken, het mobiliseren van de lokale kerk en het verzachten van harten.”

“Onze nadruk ligt op eenheid in gebed, want als we van God horen, onderscheiden we samen wat Hij zegt.”

Sarah vervolgt: “Het derde is bidden in overeenstemming met Gods wil. We zeggen tegen God: “U kent deze bevolkingsgroepen. U wilt dat ze bereikt worden. Hoe wilt U dat wij dat doen?” We luisteren en Hij openbaart dingen die we in ons werk hier kunnen opnemen.”

Brandon: “Ik denk dat bidden ook een verootmoedigende oefening is, omdat we weten dat Gods kracht volmaakt is in onze zwakheid. We zijn een nieuw team, dus velen van ons spreken de taal niet goed. Er is veel dat we willen doen, maar nog niet kunnen doen. We moeten bidden omdat we willen dat God ons voorgaat. Daarom zoeken we Hem om ons mogelijkheden te geven om dingen te doen die we ons nooit hadden kunnen voorstellen.”

Sarah: “Het is ook belangrijk om als team samen te bidden. We leren zoveel van elkaar als we op verschillende manieren van God horen. Onze nadruk ligt op eenheid in gebed, want als we van God horen, onderscheiden we samen wat Hij zegt.?

Hoe verwerk je gebed in de praktische kant van het discipelen maken onder moslims?  

Sarah: “We zien dit tijdens onze reizen naar de onbereikte bevolkingsgroepen waar we ons op richten. Ons gebed geeft ons informatie over onze activiteiten. Als we op bezoek zijn, zitten we als team bij elkaar en zeggen we tegen God: “Wat wilt U dat we doen?” Dan wachten we af wat Hij zegt. We bidden ook voor specifieke dingen, zoals mogelijkheden om huizen te bezoeken. Naarmate ons team zich verder ontwikkelt, is het de bedoeling dat teamleden uit de grote stad wegtrekken en onder die bevolkingsgroepen gaan wonen.  

In onze stad hebben we ook elk verschillende lokale bedieningen waarmee we onze passies en gaven kunnen inzetten ten voordele van de gemeenschap rondom ons.”

Brandon: “Ons team gebruikt gebed op veel manieren: in aanbidding, in groepen, luisteren, tekenen, schrijven, zelfs verstoppertje spelen! We hebben van alles gedaan! Het is grappig, als ik niet in dit team zat, zou ik zeggen dat dit allemaal supergeestelijk en zwaar op gebed gericht klinkt. Maar het is niet zo gek als het klinkt om God te vragen wat Hij van iets vindt voordat je het doet.”

We zouden het graag willen weten, hebben de gebeden van je supporters je beïnvloed?  

Brandon: “Er is niets dat meer voldoening geeft dan een gebedsbericht uitsturen en een reactie krijgen, zelfs al is het maar een gebedsemoji. We vertrouwen erop dat onze supporters voor ons bidden omdat ze dat gezegd hebben. Als iemand echter een antwoord stuurt, is het zo bemoedigend om te weten dat het lichaam van Christus achter ons staat. We waarderen het ook als een supporter voelt dat God tot hem spreekt en het doorgeeft. Het voelt als een extra houvast waar we ons aan vast kunnen houden.” 

 “Er is niets dat meer voldoening geeft dan een gebedsbericht uitsturen en een reactie krijgen, zelfs al is het maar een gebedsemoji.”

Sarah: “We hebben ook een online supportchatgroep. Ik vroeg hen op een dag om voor mij en een plaatselijke vriendin te bidden, wat ertoe leidde dat de moeder van mijn vriendin een visioen van Jezus kreeg. Het was geweldig om dit getuigenis met hen te kunnen delen, omdat zij daar deel van uitmaakten. Er waren veertig mensen aan het bidden, in plaats van slechts twee van ons.”

Tips om te bidden voor werkers en onbereikte volken

  • Vraag aan een werker in jouw omgeving of je zijn/haar gebedspunten kan ontvangen.
  • Download de Priority 100 Prayer app en bid dagelijks voor een onbereikt moslimvolk.
  • Geef je op voor onze maandelijkse gebedsmail met gebedspunten van werkers en onbereikte volken. 

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!