Een transformatie

Onyango draaide een blaadje om en toonde de poppen van vlinders aan de zesjarige Sophia en haar moeder Judy, die haar insectenboerderij bezochten. Nadat ze het proces van de metamorfose had uitgelegd aan de jonge Sophia, luisterde Onyango geboeid naar Judy die aan Sophia uitlegde dat het volgen van Jezus haar net als een vlinder had veranderd in een nieuwe schepping. Onyango’s leven was gekenmerkt door slechte beslissingen in relaties en (liefdes)verdriet. Ze verlangde naar een verandering. 

Als het kleine meisje achter een fladderend paar gekleurde vleugels aanrent, vraagt Onyango haar moeder om meer uit te leggen. Hoe kon zij ook de vrijheid en schoonheid ervaren als die van de Sub-Sahara bosvlinders die ze kweekte?

Hoop voor elke dag

“Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.” Efeze 4:23-24

Gebed

  • Dank God voor de voorbeelden in de natuur die laten zien hoe Hij harten en levens transformeert.
  • Vraag God om Zijn werken op machtige manieren en in kleine dingen te laten zien en zo de naties tot Zich te trekken.
  • Bid dat meer moslimfamilies Jezus zullen ontmoeten door het natuurlijke en het bovennatuurlijke en dat ze ervoor kiezen om Hem te volgen

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!