Het verhaal van Hagar en God is voor mij erg belangrijk in het werk met moslims. Toen zij in de woestijn was, had zij een bijzondere ontmoeting met God. Zij noemt God: ‘De God, die ziet en door mij werd gezien.’ (Genesis 16:13) Zoals God haar ziet, zo wil ik ook moslims zien. Ken je dat verlangen? Ik geef je graag de volgende 5 tips om er handen en voeten aan te geven.

5 tips wanneer jij contact wilt met moslims:

Tip 1:

Zoek de Levende God die hoort en ziet. Deel je verlangen met Hem, het verlangen om moslims te ontmoeten. Deel wat er in je hart leeft en hoe je kijkt naar moslims. Vaak is je beeld beïnvloed door de media, negatieve berichten over terrorisme en voel je een angst. Vraag of Hij je wil laten zien hoe je naar moslims mag kijken en hoe jij je mag opstellen. Bid voor Zijn leiding en vraag of Hij moslims op je pad wil brengen en je wil toerusten.

Tip 2:

Kies iemand uit met wie je samen moslims wilt ontmoeten. Jezus stuurde Zijn discipelen er in tweetallen op uit. Het is goed om dit samen te doen, elkaar te steunen en ook bij te schaven daar waar het nodig is. Laat in ieder geval aan tenminste één persoon in je omgeving weten dat je moslims wilt leren kennen. Wanneer je moslims met andere christenen in contact brengt, kunnen ze ook zien het lichaam van Christus werk.

Tip 3

Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om in contact te komen met moslims in jouw omgeving en vraag ook rond aan anderen. Je kan denken aan:

 • Een AZC in de buurt
 • Activiteiten in het buurtcentrum waar moslims komen
 • Helpen bij plaatselijke initiatieven, zoals een fiets- of buddyproject
 • Vrienden die moslims als buren hebben
 • Taalmaatje worden
 • Moslims aanspreken op straat en noemen dat je graag vriendschappen met moslims wilt
 • Bellen of langsgaan bij een moskee in de buurt en noemen dat je in contact wilt komen met moslims om hen beter te leren kennen
moslima en nederlandse vrouw winkelen samen

Tip 4:

Wees oprecht. Echte ontmoetingen met moslims beginnen met de ander zien en het tonen van interesse voor wie zij als persoon zijn. De engel van de Here vroeg aan Hagar: “Hagar, dienares van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen?” (Genesis 16:8)

Dat je oprecht bent, kan je vooral laten blijken uit interesse. Welke vragen wil jij stellen? Voorbeelden van vragen die je kunt stellen, zijn:

 • Hoe is het om in Nederland te wonen?
 • Wat is een gerecht dat past bij jouw cultuur en hoe maak je dat?
 • Welke feestdagen vieren jullie?.
 • Hoeveel broers en zussen heb je?
 • Wat betekent jouw naam? (vaak heeft hun naam een betekenis)
 • En meer…

Tip 5:

Het is goed te denken en te spreken over wij (zowel moslims als christenen) als schepselen van een grote Schepper. Probeer termen als jullie (moslims) en wij (christenen) te vermijden. Spreek zelf vanuit je eigen geloof over wij (mensen en schepselen) tegenover God. Leg je focus op wat God ons àllen zegt in Zijn Woord. Zoek in de eerste plaats dus niet naar verschillen en overeenkomsten, maar naar wat God òns wil vertellen in Zijn Woord en hoe wij Hem mogen dienen en groot maken. Je zult merken dat er eerder verbroedering plaatsvindt. Moslims hebben vaak groot ontzag voor hun god. Zo laat je ook jouw ontzag zien en mag je waarheid over onze Schepper vertellen. Bij het delen van Waarheid, is het goed om te weten dat moslims verhalen kennen over onze profeten die in de Koran anders worden verteld. Op het internet kan je hier meer informatie over vinden. Een voorbeeld is de profeet Abraham, die binnen de islam Ibrahim heet.

Wat het effect kan zijn als jij met moslims in contact komt

Wil jij lezen hoe God jouw initiatief kan gebruiken? Lees dan dit verhaal. Ik bid je Zijn leiding toe.