Geen onbekend moslimvolk meer

Wereldwijd zijn er ongeveer 1,7 miljard moslims. Onder hen 500 miljoen moslims die de boodschap, dat Jezus hen liefheeft en hen kent, nog nooit gehoord hebben en weinig kans hebben deze boodschap te horen. Er zijn geen gelovigen in hun bevolkingsgroep, geen kerk en geen werker die onder hen werken en wonen. Ze zijn nog onbekend met het evangelie.

In de laatste 25 jaar zijn er veel moslims tot geloof gekomen, veel meer dan in de 2000 jaar ervoor. Moslims die Jezus gaan volgen en het op hun beurt doorvertellen aan andere moslims. Zo ontstaan er wereldwijd  bewegingen van duizenden moslims die Jezus volgen. Voordat zo’n beweging begint, zien we dat de werkers en andere bidders wereldwijd veel bidden. Ze geven gebed een centrale plek in hun werk zodat het evangelie zijn weg vindt en in goede aarde valt. We zien het resultaat van gebed!

We dagen je uit

Omarm een volk daagt je uit om handen en voeten te geven aan het verlangen van de Vader: dat alle landen, volken, talen en mensen voor Zijn troon zullen staan en Hem aanbidden en Hem kennen.

Met Omarm een volk kun jij als kerk, kring of gebedsgroep daar verandering in brengen door een jaar lang voor één van deze volken te bidden.

Wij helpen je om een volk te omarmen

4 stappen
 1. Benoem een ambassadeur.
  De ambassadeur is contactpersoon tussen Frontiers en de kerkleiding. Hij/zij is verantwoordelijk voor het gebedsinitiatief nadat het project is gestart.
 2. Materiaal
  Frontiers zorgt voor de Gebedsgids. Hierin staat een profiel van het onbereikte moslimvolk en het land waarin ze wonen. Daarnaast bevat de gids gebedspunten voor een maand.
 3. 12 groepen
  De ambassadeur zoekt 12 groepen of personen in de kerk die willen bidden. Denk aan huiskringen, jeugdgroepen, vrouwengroepen, etc.
 4. Een maand bidden
  De 12 groepen bidden beurtelings een maand. Ze gebruiken hierbij de gebedsgids. Op deze manier wordt er een jaar lang iedere dag gebeden voor een volk.


Jouw gebed kan een grote impact hebben voor één van deze volken! Meer weten hoe je als gemeente, kring of gebedsgroep kunt meedoen? Neem contact met ons op!

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!