Gods glorie zichtbaar op de Balkan

“Als mijn volk, dat bij mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt en mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en Ik zal hun zonde vergeven en hun land genezen.”

2 Kronieken 7:14 (NBV)

Moslims in Turkije en op de Balkan

Turkije heeft een enorme en grotendeels onbereikte moslimbevolking. In de afgelopen decenia kwamen weinig moslims tot geloof in Jezus en was het moeilijk hen te bereiken met het Goede Nieuws.
De Balkan heeft een aanzienlijke moslimbevolking naast een recente geschiedenis van wrede etnische en sektarische conflicten.
Elke bevolkingsgroep in deze regio heeft werkers nodig die met hun specifieke gaven en vaardigheden het Goede Nieuws delen en de oogst binnenhalen. 

“Hoe is je gebedsleven?”

Petar, pastor in een land op de Balkan vertelt: “Toen ik in Turkije was, was ik diep geraakt door het aantal toeristen die dit land bezocht en de glorie van de islam zag in plaats van de glorie van Christus. Bij thuiskomst riep ik God aan om te vragen waarom dit gebeurde. 

Die nacht had ik een heel levendige ontmoeting met God. Hij vroeg me: “Hoe is je gebedsleven?” Ik schaamde me omdat het ongeveer 15 minuten per week was.

Toen vroeg God: “Hoe is jouw gebedsleven voor het bereiken van de verlorenen in deze regio?” Weer schaamde ik me en ik barstte in tranen uit. Ik had geen verlangen of tijd om te bidden. God zei: “Zie hoe vaak de moslims worden opgeroepen om te bidden. Dagelijks klinkt het geluid uit de moskeeën om de mensen op te roepen om te komen bidden.

Ik was er zo kapot van en uitgedaagd dat ik vastbesloten was om zelf te bidden en anderen op te roepen om te bidden.”

“Hoe is jouw gebedsleven voor het bereiken van de verlorenen in deze regio?”

God keert alles om

Nu zijn Petar en vele andere kerkleiders actief aan het bidden om een verandering te zien in het geestelijke rijk en hier op aarde, in het bijzonder in zijn land en in Turkije.

Petar gelooft dat de Balkan een zegen voor de wereld zal zijn, net als in de eerste en tiende eeuw. Hij is betrokken bij het streven naar verzoening tussen moslims en christenen in de regio, wat hij ziet als een van de belangrijkste doelen van zijn kerk.

Gebedspunten

  • Bid voor de kerkleiders, dat ze beschermd en aangemoedigd worden om te bidden en uit te reiken.
  • Bid dat gezinnen op de Balkan het Goede Nieuws zullen horen en hun ware identiteit in Jezus zullen vinden.
  • Bid dat geestelijke bolwerken doorbroken worden, zodat moslims vrij zijn om voor het leven in Christus te kiezen.
  • Laten we bidden dat iedereen de glorie van Christus weer zal zien in deze regio.

Leesplan in de Holy Bible app van YouVersion

Wil je bidden voor meer onbereikte moslimvolken? In deze app vind je een leesplan om te bidden voor de onbereikte volken van de Kaukasus.

Volg Frontiers via deze app en blijf op de hoogte van nieuwe leesplannen!