In goede handen

Seydou omhelsde zijn driejarige dochter en kuste haar nu gezonde wangen. Geen van de genezers of heilige mannen in hun dorp hadden haar ernstige buikpijn kunnen genezen. In tranen bedankte Seydou Dr. Lopez voor het redden van het leven van zijn kind. Dr. Lopez glimlachte en zei dat Jezus hem naar Sub-Sahara Afrika had gebracht om dit ziekenhuis te beginnen en over Zijn liefde te vertellen. Toen vroeg de dokter of hij mocht bidden voor Seydou en zijn familie in de Naam van Jezus. Seydou stemde gretig in.

Toen hij het ziekenhuis verliet en zijn kleine meisje vasthield, voelde Seydou een onverwachte vrede en vreugde. Op dat moment besloot hij om nog een nacht in de stad te blijven zodat hij ’s ochtends terug kon komen om meer over Jezus te horen.

Hoop voor elke dag

“Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem daarom vragen!” Matteüs 7:11

Gebed

  • Dank God voor Zijn genezingswerk en vraag Hem om meer dokters naar de minst bereikte plaatsen te roepen, zodat Hij alle eer kan krijgen.
  • Prijs de Heer voor Zijn goedheid en genade die moslimmannen en -vrouwen naar Hem toe trekken.
  • Bid dat nog meer moslims Gods kracht en Jezus als hun Verlosser zullen erkennen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!