Mag ik voor je bidden in Jezus’ Naam?

Sukanya’s knie was erg pijnlijk toen ze hinkend haar bedelroute aflegde. Ze was opgelucht toen ze het huis van Latasha bereikte, een werker van Frontiers. Latasha gaf haar nooit een slecht gevoel omdat ze bedelde. Ze had vaak gevraagd of ze mocht bidden voor de genezing van Sukanya’s ziekten, maar tot vandaag had ze dat nooit geaccepteerd. Toen Latasha haar aan de poort begroette, vroeg ze naar Sukanya’s mankheid en bood meteen aan om voor haar te bidden in Jezus’ Naam. Sukanya zuchtte van opluchting en stemde snel toe. Meteen begon haar knie beter aan te voelen, ze keek Latasha vol ongeloof aan. Kon Jezus haar echt zo snel genezen? Latasha nodigde haar binnen uit en vertelde haar dat Jezus meer was dan een genezer. Hij wilde ook haar Redder en vriend zijn.

Hoop voor elke dag

“De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.” Psalm 25:14

Gebedspunten

  • Vraag God om mannen en vrouwen in de moslimwereld op wonderbaarlijke wijze te genezen tot Zijn glorie.
  • Bid dat moslims zoals Sukanya de kracht van Jezus’ Naam erkennen en zich alleen tot Hem wenden voor redding.
  • Bid voor moslimmannen en -vrouwen om Jezus te leren kennen als een vriend.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!