Leven op het Arabisch Schiereiland

Het Arabisch schiereiland

Hoe is dat nou om te wonen en werken in een moslimland en daar het Goede Nieuws te delen? In deze blog geven Jasper en Nadia een inkijkje in hun leven op het Arabisch Schiereiland. Zij hebben ervoor gekozen om samen met hun kinderen in deze hete regio te wonen.

Hoe leg je het Evangelie uit aan moslims?

“Dat kan op heel veel manieren. Wij kiezen ervoor om dat zoveel mogelijk gecontextualiseerd te doen. Dat betekent: op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij hun denkwijze. Dat moet wel, omdat wij vaak de eerste christenen zijn die men ontmoet. Een voorbeeld van contextualisatie is dat we vaak minder de schuld van de zonde benadrukken, maar meer de schaamte en de angst die daar het gevolg van zijn. Nederland kent een cultuur van schuld, maar hier zijn schaamte en angst veel bepalender. Het valt ons steeds weer op dat de gelijkenissen van de Heere Jezus hier erg veel aanknopingspunten voor bieden. Hij verlost niet alleen van de schuld, maar bevrijdt ook van schaamte en angst!”

“Een ander voorbeeld waarmee we aansluiting zoeken bij de cultuur, is het vertellen van offerverhalen. Het belangrijkste feest in de islam is het Offerfeest, waarin wordt herdacht hoe Ibrahim zijn zoon bijna offerde. Maar daar blijft het bij. De betekenis van het offer in de islam is ondiep, terwijl het in het christelijk geloof naadloos verbonden is met de plaatsvervanging: in plaats van Izak werd uiteindelijk een ram geofferd. In plaats van Adam en Eva werd een dier geofferd zodat zij hun schaamte (!) konden bedekken. In plaats van ons werd Christus geofferd op Golgotha. Het Offerfeest biedt dus een uitstekende gelegenheid om de Bijbelse kern van het verzoenende werk van Christus te vertellen.”

“We oefenen ons erin om deze verhalen zo vloeiend mogelijk in het Arabisch te kunnen delen. Dat valt overigens nog niet altijd mee. Maar hoe vaker we het doen, hoe makkelijker het gaat.”

Voelen jullie je wel eens bedreigd?

“Eerlijk gezegd niet. Ons land kent weliswaar nog geen nationale kerk, maar de sociale veiligheid is van een hoog niveau. Eigenlijk voelen we ons hier op straat net zo veilig als in Nederland. Islamitisch terrorisme is hier een zeldzaamheid. Ook de kinderen voelen zich in dat opzicht veilig. Het grootste gevaar komt niet van de religie, maar van het verkeer. Sinds onze komst hier in 2017 zijn we bij diverse verkeersongelukken betrokken geweest, gelukkig steeds zonder persoonlijk letsel.”

Hoe gaat het met de kinderen?

“Hierover kunnen we een nieuwsbrief op zich schrijven! Het korte antwoord is: het gaat goed. Onze kinderen gaan allemaal naar dezelfde internationale school. Ze zijn stuk voor stuk de enige christenen in hun klas, maar ze worden geaccepteerd.”

“Onze oudste zoon is de enige die liever terug naar Nederland zou willen als het kon; de anderen zien weliswaar uit naar het verlof komende zomer, maar willen daarna weer terug naar hun ‘thuis’. Dat is voor hen duidelijk hier en niet in Nederland. Onze jongste meid (10 maanden) ontwikkelt zich razendsnel. Ze loopt sinds een aantal weken en laaft zich aan een overstelpende hoeveelheid liefde van haar broers en zussen.”

Hoe worden jullie zelf gevoed in het geloof?

“We maken bewust tijd voor “stille tijd”. Daarnaast komen we wekelijks samen met het team waaraan we leidinggeven. We bespreken dan onze worstelingen en bemoedigen elkaar, juist ook op geestelijk gebied. Bovendien is hier een kerk voor buitenlanders. Elke vrijdag komen we met deze groep samen, al is dat al langer dan een jaar online. Ten slotte luisteren we regelmatig de diensten terug van onze eigen gemeente in Nederland. We zijn dankbaar dat we in een tijd leven waarin er op dat vlak steeds meer mogelijk is!”

Gaan

Leven op het Arabisch Schiereiland. Lijkt jou dat ook wat? Of kriebelt het om te wonen en werken in een ander moslimland en daar het Goede Nieuws te delen? Bekijk dan eens onze mogelijkheden voor korte of lange termijn, en neem contact op voor een kennismakingsgesprek.  

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!