De vrucht van geduld is niet eenvoudig

Maar als u het geduldig verdraagt  wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus  voor ons geleden heeft ; Hij laat ons zo  een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen;   1 Petrus 2: 20b-21. 

De vrucht van geduld is geen eenvoudige om te leren, maar willen wij/ik daadwerkelijk Jezus navolgen in  alles dan is dit onmisbaar en dan is ook dit genade. Voor mij is dat op dit moment o.a. geduld om de taal te leren, geduld in de omgang met andere mensen.

In mijn fase van taal leren en thuisraken in de gemeenschap ben ik aan het ontdekken hoe Gods vorming met mij continue doorgaat, het is niet afgelopen na een voorbereidingstijd om uit te gaan. Het is slechts een  volgende stap. Het doel? Jezus, Hem navolgen en te worden zoals hem. 

Een diefstal

Een voorval wat het nodige geduld en agapé liefde kostte was dit: Toen ik thuis kwam na een aantal dagen te zijn weggeweest zag ik dat mijn deur wijd open stond, er was ingebroken. Geld weg, reservebrillen weg, fototoestel weg enz. Wat een vervelende thuiskomst, hoop stress en gedoe uiteraard. De volgende dag na aangifte te hebben gedaan, nam ik me voor het hele voorval maar zo snel mogelijk weer los te laten, het zijn maar spullen tenslotte. Maar dat liep anders…

Weer een dag later werd ik gebeld of ik naar het bureau wilde komen, er bleek in de naburige stad iemand te zijn opgepakt met spullen die van mij waren. Wauw, heel mooi dacht ik…

Niet lang nadat ik thuis kwam, kreeg ik bezoek van mijn huisbazin en een bevriende buurman, de jongen die was opgepakt bleek haar 16-jarige zoon te zijn. Zij kwam nu vragen of ik de schuld wilde kwijtschelden. En ja, wat doe je dan? Betekent Gods liefde dat het onrecht maar zijn beloop krijgt? Betekent vergeving dat er geen prijs hoeft te worden betaald? Ook voor onze vergeving is toch een hoge prijs betaald zodat Gods vergeving en rechtvaardigheid samen konden leiden tot onze verlossing. Na er voor gebeden te hebben, samen met het team, kreeg ik er meer duidelijkheid over.

Gods genade

Gods genade is niet goedkoop bedacht  ik me en dus besloot ik om wel coulant  te zijn, maar ook om alle niet  teruggekregen spullen vergoed te  willen krijgen. Iets waar zij uiteraard  mee akkoord gingen want dat  betekende geen gevangenisstraf voor  hem. Dus na de volgende dag op het  politiebureau te hebben doorgebracht  had ik heel wat van mijn spullen terug  en de rest kreeg ik vergoed.  Eind goed al goed? Voor mij wel, maar voor hem?  

Het bizarre toeval wil dat net als toen ik in Nederland ooit met een inbreker te maken kreeg, het ook in dit geval om een 16-jarige drugsgebruikende jongen ging. En in beide gevallen kon ik niks dan alleen met Gods liefde voor hen liefde voor hen voelen, want wanneer wij vergeven zetten we Gods liefde  namelijk vrij. Deze jongens zijn maar enkele voorbeelden van de vele  jongeren die door drugsgebruik zichzelf in de problemen brengen. Ook hier is dit, net als in Nederland, een groot probleem.

En wat mag ik doen, wat mag u doen?  Ik weet het niet, in elk geval bidden voor deze jongeren en hen Gods liefde en genade tonen.

Gebedspunten:

Dank God dat Hij de situatie van deze werker heeft geleid en ten goede gebruikt.

Bid voor de zoon van de huisbazin, dat hij tot inkeer mag komen en Gods liefde mag leren kennen

Bid dat de Kanouri bevolking Jezus voetsporen zullen navolgen en zullen inzien dat Jezus ook voor hen heeft geleden.

Geef!

Werkers die het Goede Nieuws delen met moslims zijn afhankelijk van giften. Ondersteun het werk van Frontiers door het geven van een gift!

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!