Tips voor het delen van het Goede Nieuws met moslims

Je hebt contact gekregen met je moslimburen of je bent op een andere manier bevriend geraakt met moslims in je omgeving. Hoe kan je het Goede Nieuws met ze delen?

We laten Gods grote liefde voor moslims zien door de manier waarop we communiceren, door onze vriendschap en ons respect. We zijn niet geroepen om tegen de islam te strijden, maar om alles te doen om Jezus bekend te maken!

Hier geven we een aantal tips om het Goede Nieuws te delen met moslims.

1 Leg de focus op gemeenschappelijke punten.

Wanneer je een gesprek met moslims aangaat kun je het beste zoveel mogelijk zoeken naar gemeenschappelijke overtuigingen. We geloven beiden dat er één God is, de God van Abraham. In het Arabisch wordt het woord “Allah” gebruikt voor God, ook door Arabische christenen. Moslims geloven dat God de wereld heeft geschapen, dat Hij alles weet, dat Hij wijs is en erg machtig. Ze geloven in engelen en in profeten als Abraham, Mozes, David, Noach en Jezus. Ze geloven in een laatste oordeel. In het algemeen kunnen we het met elkaar eens zijn over deze punten. We kunnen dit gebruiken om vertrouwen en begrip op te bouwen. Het bevestigen van deze gemeenschappelijke overtuigingen stelt ons in staat om met meer begrip en openheid naar elkaar te luisteren.

2 Praat over Jezus.

Focus op Jezus. Jezus is het goede nieuws. Leg je focus op de hoop die kan worden gevonden in Jezus en hoe je vrede met God hebt gevonden door Jezus Christus de Heer (Romeinen 5:1).

3 Gebruik verhalen.

Het helpt om verhalen te vertellen over het leven van Jezus en over andere mannen en vrouwen die in de Bijbel worden vermeld. Het zijn de verhalen van ons geloof. Moslims gebruiken vaak verhalen wanneer ze over hun geloof praten, luister dus naar hun verhalen en deel die van jou. 

4 Bouw vriendschappen op.

Stel jezelf als doel om een echte vriend te zijn. Dit is onze hoogste roeping als volgelingen van Jezus: om van anderen te houden. Het is belangrijk om de cultuur van je moslimvriend te begrijpen, hun manier van denken en hun geschiedenis en religieuze achtergrond. Het kan helpen om iets van hun taal te leren. 

5 Discussieer niet.

De kans dat je een moslim kan overtuigen van wat jij gelooft door argumenten is heel klein. Heb je moslimvrienden lief en vermijd discussie waarbij je hen dwingt om de islam te verdedigen en theologische argumenten te noemen.

6 Respecteer hun cultuur en waardes.

Ga zorgvuldig en met respect om met de cultuur, waardes en gevoelens van je moslimvrienden. Doe geen aannames over wie ze zijn, maar ontdek het! Toon altijd liefde en begrip, zoals jij dat ook graag zou willen van mensen met een ander geloof.

7 Probeer een christelijke cultuurshock te vermijden!

De christelijke cultuur en kerkprogramma’s kunnen best een schok zijn voor mensen die hier niet aan gewend zijn en dit kan leiden tot misverstanden. Neem een moslimvriend die geïnteresseerd is om Jezus te zoeken mee naar een kleine groep, Bijbelstudie of huiskerk in plaats van naar een traditionele kerkdienst. Veel christenen hebben niet geleerd hoe ze respect moeten tonen aan mensen met een ander geloof, daarom is het verstandig om situaties te vermijden waarin moslimvrienden kunnen worden gekwetst.

8 Wees je bewust van gevoelige kwesties.

Vermijd discussies over kleine onderwerpen die je vriendschap kunnen beschadigen. Uiteindelijk kun je samen over deze dingen spreken, maar laat eerst de vriendschap en het vertrouwen groeien voordat je over moeilijke onderwerpen discussieert.

  1. Val de persoon of het onderwijs van Mohammed niet aan.
  2. Je hoeft niet in te stemmen met andermans geloof om respect te tonen.
  3. Uit geen kritiek op de Koran.
  4. Vermijd onderwerpen die politiek gevoelig liggen.
  5. Maak geen groot punt van het wel of niet Halal eten. Wij als christenen zijn geroepen om Jezus te verkondigen, niet om dieetvoorschriften te geven. 

Gaan

Wil je meer leren over omgaan met moslims? Misschien is deelnemen aan de Insjallah cursus dan wel iets voor jou!

Wist je dat ruim 1 miljard moslims nog nooit de boodschap dat Jezus hen liefheeft hebben gehoord? Er zijn nog heel veel werkers nodig om al deze mensen te bereiken. Kijk eens bij onze vacatures of neem contact op om te onderzoeken wat jouw rol kan zijn in het bereiken van onbereikte moslimvolken.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!