Waarom we zijn gestopt met vragen naar het waarom

In ons leven als werker op het veld, wemelt het van de onzekerheden. Op dagelijkse basis worstelen we met een hele reeks aan wereldse vragen:

  • Waarom is het water afgesloten?
  • Waarom kost een ritje met de bus de ene keer meer dan de andere keer?
  • Waarom staat er elke ochtend heel vroeg een groep straathonden te blaffen?
  • Waarom leidt de buurman die herder is zijn schaapskudde door onze straat op het moment dat het verkeer het drukst is?

Zelfs na tientallen jaren ervaring in de moslimwereld blijven de antwoorden op onze waarom-vragen ongrijpbaar. Maar toch zijn we gestopt met vragen naar het waarom.

Waarom? Daarom

In het begin van onze carrière, bleven we onze lokale vrienden maar vragen naar logische antwoorden op onze vragen. Ze antwoordden vaak met een woord van twee lettergrepen dat makkelijk te zeggen is: iste, daarom. Toen we leerden te accepteren dat iste het beste antwoord is,  hielden we ermee op om onze lokale vrienden te vragen naar de werkelijke antwoorden op onze waarom-vragen.

Later liep ik over van de waarom-vragen. De verspreiding van het coronavirus veranderde dramatische hoe we konden leven en hoe we onze bediening konden uitvoeren. Geopolitieke factoren in onze regio hadden eveneens invloed op de lange termijn aanwezigheid van onze collega-werkers in het land. Visa-vernieuwingen zijn moeilijker voor onze collega’s en sommige gezinnen hebben de opdracht gekregen om op korte termijn het land verlaten.

Geloof temidden van onzekerheid

Te midden van deze onzekerheden heb ik soms slapeloze nachten waarin ik allerlei scenario’s doordenk: ons plan B en plan C, voor het geval we moeten vertrekken. Ik ben God dankbaar dat ik altijd welkom ben bij Hem met al mijn prangende vragen, twijfel en ontreddering. 

Weet je nog hoe Jezus reageerde toen Lazarus op sterven lag? Maria en Martha hadden hem laten informeren, maar hij kwam niet onmiddellijk naar hen toe. Hij wachtte totdat Lazarus was gestorven.

“Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.” (Johannes 11:21)

Martha vroeg niet waarom, maar ik kan me voorstellen dat ze in stilte bad, “Waarom kwam u niet eerder?”

In plaats daarvan hield ze een hoopvol pleidooi. “Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.” Martha gaf haar geloof niet op.

Wij geven ook niet op. Onze hartenkreten naar de Heer gaan vergezeld met de herinnering, ‘Toen Jezus dit hoorde zei hij: “Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.”’ (Johannes 11:4)

We begrijpen niet veel van het leven, vooral wanneer het bezaaid is met paradoxen en hindernissen die onze roeping en onze toewijding aan het geloof testen. Maar onze levens zijn verankerd in de waarheid dat alles wat we meemaken voor de glorie van God is. 

Wanneer wij allerlei waarom-vragen hebben, roept de Heer ons op om te wachten en te kijken hoe Hij het wonder van geloof doet in onze levens. 

Gebedspunten

  • Luister naar Psalm 121. Met welke onzekerheden heb jij te maken op dit moment? Breng deze in gebed bij de Heer wanneer je je toewijdt in vertrouwen op Hem.
  • Vraag de Heer om je te helpen vol te houden ondanks je vragen, zodat je in staat bent om te wachten en te zien hoe Hij met Zijn werken Zijn naam verheerlijkt.
  • Bid voor een toename van geloof en hoop in de harten van de werkers, wiens levens op het veld vaak worden gekenmerkt door voortdurende onzekerheid.

Gebedsschild

Dank God voor de werkers die dienen onder onderbereikte moslimvolken. Een werker bevindt zich aan de frontlinie van geestelijke strijd. Jij kunt een Gebedsschild opwerpen voor een werker. Bestel hier onze 40 dagen gids met concrete gebedspunten die je kan bidden tegen de aanvallen die de tegenstander afvuurt op de werker.