Twintigduizend euro om moslim te blijven

Een werker in Noord-Afrika vertelt vandaag hoe God aan het werk is in het gebied waar hij woont. In een gesloten Islamitisch land moet je vaak op je hoede zijn. Dit keer ontmoette deze werker een oprechte volgeling van Jezus, met een streng islamitische achtergrond. Lees het verhaal van Ahmed.

Vorig jaar rond deze tijd werd er aan de deur van ons kantoor geklopt. Twee jonge mannen stonden daar, de een jonger dan de ander. Ze wilden met ons praten. Het was mij in eerste instantie onduidelijk waarvoor ze kwamen. Zoals gewoonlijk gaf ik ze een rondleiding in ons bedrijf.

Ik merkte al snel dat ze met een andere reden gekomen waren. Ze wilden praten.

Gesloten islamitisch land

Ik nodigde hen uit voor koffie in ons kantoor. Ze vertelden me dat ze Jezus volgen. Op de een of andere manier hadden ze vernomen dat wij ook volgelingen van Jezus zijn. Aangezien we werken in een gesloten islamitisch land zijn we soms wat achterdochtig wanneer zoiets gebeurt. In dit geval liet de Heer weten dat deze mensen oprecht waren. We dronken koffie en ze vertelden hun verhaal.

Islamitische opvoeding

De oudste van de twee, Ahmed, was tot geloof gekomen in 2008. Ahmed vertelde over zijn moeilijke jeugd met zijn vader en hoe hij in de moskee geslagen werd. Op een gegeven moment ging hij zich afvragen waar dit allemaal vandaan kwam. Hij kwam in contact met christelijke televisie uit Spanje.

Christelijke televisie

Hoewel Ahmed dit niet verstond, werd hij aangetrokken door de beelden en de manier waarop er gesproken werd. Later vroeg hij zijn vader om een satelliet te kopen. Dit wilde zijn vader in eerste instantie niet, maar na een half jaar riep zijn moeder hem: “Kom, we gaan een satelliet kopen” Ze had zijn vader zover gekregen.

Vragen om een teken

Ahmed keek elke nacht christelijke programma’s zodat zijn conservatieve vader er niet achter zou komen. Op een dag vroeg Ahmed God om een teken. Een buurjongen was ernstig ziek. Hij bad in de naam van Jezus. Hij had met God afgesproken dat wanneer de jongen diezelfde dag zou genezen, dit voor hem een teken zou zijn.

Jezus volgen

Die avond zag hij de jongen buiten lopen alsof er niets aan de hand was geweest. Hij besloot Jezus te gaan volgen en kwam door een telefoonnummer in televisieprogramma’s in contact met een kerkleider in de hoofdstad. Deze nodigde hem uit voor een bijbelschool. Hij ervoer dat God van hem vroeg dit te gaan volgen en moest zijn baan hier voor opzeggen. God gaf Ahmed in die tijd een duidelijke droom om de kerk te bouwen in de stad waar wij nu leven.

Verstoten door familie

Zijn vader was erg boos. Hij had hem met veel moeite aan een goede baan geholpen. Ook had zijn vader inmiddels door dat zijn oudste zoon besloten had de islam te verlaten. Hij was niet meer welkom thuis.

Nieuwe gemeente

Wij wonen hier haast 7 jaar en tot vorig jaar zagen wij geen grote dingen gebeuren. Dit is nu anders. Ondanks tegenwerking in de familie van Ahmed hield hij vast aan deze droom.

Inmiddels mag hij een kleine gemeente leiden. Wij werken samen met hem en twee andere gelovigen. We helpen hen goede fundamenten te bouwen in hun eigen leven en in de gemeente.

Gebed is nodig

We zien de uitdagingen. Zo bood de oom van Ahmed hem 20.000 euro wanneer hij weer moslim zou worden. Gelukkig zien we dat God zijn geloof laat groeien en kon hij hier nee tegen zeggen. We bidden voor Ahmed en voor de jonge gemeente, dat ze mogen uitreiken naar de steden in de regio om het goede nieuwe te vertellen. Het bemoedigt ons om dit beetje bij beetje al te zien gebeuren. Nog pril maar toch.

Gods trouw

Ik sluit dit verhaal met een getuigenis over Gods trouw naar mij door Ahmed heen.

Pas realiseerde ik me dat in de periode dat Ahmed zich liet dopen 10 jaar geleden, wij ons voorbereidden om naar Noord-Afrika te gaan. Ik ervoer in die tijd twijfel en vroeg God om een teken. Hij liet me een beeld zien van jonge opkomende zaadjes, een afspiegeling van de gemeente die God zou gaan bouwen. Het gaf mij houvast. Nu realiseer ik me dat God me in die tijd niet alleen dit beeld gaf, maar er ook gelijk aan begon te werken door zich te openbaren aan mijn vriend Ahmed. God is een God die zijn beloften nakomt.

Juist in gesloten islamitische landen zijn werkers zo hard nodig! Jonge gelovigen als Ahmed zouden anders niemand hebben om hen te begeleiden in het aannemen van Jezus als hun Redder! God heeft het ons al gezegd in Mattheus 9:37: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders’.

Wil jij bouwen aan het koninkrijk van God in de moslimwereld? Kijk dan hier voor onze longterm opties of check de shortterm vacatures.