Uitzenden naar risicovolle plekken

Lijden, blijdschap en glorie komen er aan

Lijden komt eraan. Dat is wat mij de laatste weken zo treft. Lijden is er al. Lijden is er nu. Deze weken bidden ik en veel uit mijn netwerk voor een vluchteling uit Jemen die op dit moment letterlijk zijn prijs aan het berekenen is om Jezus te volgen. In Nederland. Zijn vrouw wil er niets van weten. Hij dreigt zijn dierbaarste kwijt te raken. ‘Zou jij dit ervoor overhebben?’ is een vraag die ik mijzelf afvraag. En hoe doen we dat als organisatie, als we mensen uitzenden naar de meest gevaarlijke gebieden? Dit artikel trok mijn aandacht en deel ik graag met jullie.

In het gepubliceerde boek Think it Not Strange: Navigating Trials in the New America,  geven de voorgangers John Piper en David Mathis handreikingen om met blijdschap en lef te volharden in moeilijke omstandigheden. Om te volharden tijdens het lijden.

Het verhaal van Roland en Becca

Bob Blincoe, directeur van Frontiers Amerika, deelt in zijn gastbijdrage het volgende in het boek van John Piper en David Mathis:

Roland en Becca waren zendelingen in Libanon. Roland was een toegewijd evangelist. Het was zijn gewoonte om dagelijks zijn Arabische Bijbel te openen en met moslims over Jezus Christus te praten. Op een bepaald moment brak in de regio de chaos uit; maanden achtereen was het onrustig in hun woonplaats. Niemand hield zich meer aan de regels. Moslimgroeperingen begonnen auto’s op te blazen.

Als Roland gedurende die roerige tijden in de morgen het huis verliet om met zijn auto weg te rijden, liep Becca altijd met hem mee. “Ik hou van je”, zei ze dan.  Terwijl Becca in de passagiersstoel zat, startte Roland de motor. Als er niets gebeurde en de auto geen enge dingen deed, kon Roland veilig vertrekken. Becca stapte dan uit en ging weer naar binnen. Roland reed naar zijn afspraak.

 

Gehoorzamen aan de Grote Opdracht

Wat een moed toonde dit stel om door te gaan, gehoorzamend aan de Grote Opdracht.

Zouden wij onze geliefden naar de moeilijkste plekken op de planeet sturen om het Evangelie te verkondigen, net als Roland en Becca? De uitdaging ligt voor ons – laten we onze eigen zonen en dochters zegenen als ze hun leven op het spel zetten om gehoor te geven aan de roep van Jezus Christus, om te helpen de Grote Opdracht te verwezenlijken.

Bob Blincoe herinnert ons eraan standvastig te blijven in de liefde voor God. Zeker daar waar we aan de Grote Opdracht werken in de moeilijkste gebieden van deze aarde. Zelfs als dit grote risico’s met zich meebrengt.

Uitzenden naar risicovolle plekken

Vanwege het feit dat kerken hun zonen en dochters als werkers uitzenden, zijn we verplicht om serieus na te denken over inzichten in de liefde van God, zoals Jezus dit leerde. Als we hen naar afgelegen plekken sturen – in sommige gevallen letterlijk naar de poorten van de hel – dan moeten we een theologie van geloof, hoop en liefde hebben die ons steun geeft wanneer sommigen van hen omkomen. We leren deze theologie van Jezus zelf. Hij bemoedigde ons om te vertrouwen op de liefde van de Vader. Intense bezinning op de liefde van God maakt het mogelijk dat zendelingen Gods wil doen op risicovolle plekken.

Geloven wij wat de Bijbel te zeggen heeft over wat het je kost om een discipel te zijn? “Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van Hem te lijden” (Filippenzen 1:29). Moeten de kerk en haar leiders onze zonen en dochters dan maar naar betrekkelijk veilige landen sturen omdat voormalige zendelingen het werk daar hebben opgezet?

  • Bid dat iedereen in de kerk scherp, wijs en onverschrokken is als we onze eigen mensen naar de moeilijkste plekken op aarde uitzenden.
  • Vraag God om geloof, liefde en blijdschap voor zowel de mensen in de kerk als in de harten van de werkers die ze uitzenden. Opdat dit hen ondersteunt als ze oog in oog komen te staan met ellende.

Lees ook:

Waarom God ons naar gevaarlijke plekken roept
Mijn testament is opgemaakt.

Lees de rest van het hoofdstuk in Think it Not Strange: Navigating Trials in the New America—gratis te downladen op www.desiringgod.org.

 

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!