Vluchtelingen in het Midden-Oosten

In Nederland hebben we er veel mee te maken: vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Ze komen wonen in onze straat en bezoeken misschien ook wel onze kerk. In de media zijn vluchtelingenstromen een veelbesproken onderwerp en het houdt Europese overheden flink bezig.

Uitgeweken naar buurlanden

De meerderheid van deze vluchtelingen is echter in buurlanden in het Midden-Oosten gebleven. Voor overheden in de regio vormt dit een grote uitdaging. Zij staan voor de moeilijke opgave om te voorzien in de noden van miljoenen ontheemde vluchtelingen.

Mogelijkheden voor werkers

Frontiers-teams in het Midden-Oosten hebben hierdoor een ongekende mogelijkheden. Tijdens deze humanitaire crisis krijgen ze de kans om te dienen onder de vluchtelingen. Te midden van de angst, onrust en onzekerheid in het leven van deze vluchtelingen ontdekken werkers van Frontiers dat veel moslims meer openstaan voor het Goede Nieuws dan ooit tevoren.

Een werker van Frontiers vertelt over het werk onder vluchtelingen in het Midden-Oosten:

Deze week zijn we gestart met onze derde cursus voor traumagenezing op basis van de Schrift. Deelnemers komen in aanraking met het Woord van God en leren over genezing door Jezus. Ze ontdekken ook Gods verlangen om hun hart en geest te helen en om hun relaties te herstellen. Veel vluchtelingen tonen interesse om de Schrift te lezen en om meer te leren over Gods genezing. Dit is een antwoord op onze gebeden!

Medische hulp

Laatst was een medisch team overgekomen uit het westen. In maar zes dagen hebben ze meer dan 700 ontheemde Syriers gediend op drie verschillende locaties. Goede medische hulp is hier zo hard nodig. Buiten deze medische hulp werken we ook mee aan fitnessgroepen voor vrouwen, voedseldistributie, onderwijs over gezondheid en Engelse lessen.

Dankbaarheid

Verschillende leden van het medische team werden uit dankbaarheid uitgenodigd in de huizen van de vluchtelingen. In één huis vertelde een vader de teamleden hoe hij met zijn vrouw en zeven kinderen uit Syrië was gevlucht. Ons team kon bidden voor het gezin en getuigenissen delen over hoe Jezus had gewerkt in hun levens.

Invaliden in kampen

Een van de vluchtelingen heet Fadil. Hij is nu christen, maar heeft een moslimachtergrond. Hij zag dat er veel invalide mensen in het vluchtelingenkamp leven en wilde iets voor hen doen. Wij regelden dat dokters de invaliden bezochten, zodat ze vast konden stellen hoe hun mobiliteit verbeterd kon worden. Velen van hen ontvingen steun in de vorm van een rolstoel, een stok, krukken of een ander eenvoudig hulpmiddel dat voor hen op maat was gemaakt.

Delen over Jezus

De families waren zo geraakt. Ze bedankten Fadil en de dokters voor hun tijd en aandacht om ieder persoon precies datgene te geven wat nodig was. In deze gesprekken konden Fadil en de dokters ook over Jezus delen. ‘Je bent waardevol en niet alleen,’ vertelde een van de dokters hen. ‘God ziet je en Hij houdt van je!’

Wil jij meebidden voor het werk dat dit team doet onder vluchtelingen? Ze hebben zelf drie gebedspunten aangedragen:

  • Bid dat Fadil kansen krijgt om het Goede Nieuws te delen met alle patiënten tijdens de nazorg.
  • Vraag God om te helen en te herstellen en om veel vluchtelingen tot Hem te trekken.
  • Bid dat hun woorden een blijvende invloed hebben in het hart van de Syriërs.
  • Bid voor positieve contacten met de christenen die naar Jezus Christus wijzen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!