We hebben allemaal een beetje vet op onze wangen

‘We hebben allemaal een beetje vet op onze wangen.’ Katrina leerde deze uitspraak van Naheed. Naheed is een weduwe, een moeder die worstelt om te voorzien in het levensonderhoud voor haar vier kinderen. Ze is ook één van de drie miljoen gelovigen vanuit een moslimachtergrond die een groeiende geloofsbeweging leidt waar meer dan 120 gedoopte volgelingen van Jezus deel van uitmaken.

Katrina en Naheed

Tot een paar jaar geleden leken pogingen om Naheed’s volk te bereiken met het Goede Nieuws geen effect te hebben. Toen voelden Fernando en Katrina Morales dat God hun gezin riep voor de moslimwereld. Het gezin Morales ging deel uitmaken van een team van Frontiers en verhuisde naar een gedeelte van Zuid-Azië waar vijf verschillende moslimvolken wonen. Hun team is het enige team dat zich richt op het volk van Naheed dat bestaat uit acht miljoen moslims.

Naheed was Katrina’s eerste discipel. Na elke les zocht ze een manier om wat ze geleerd had uit het Woord meteen in praktijk te brengen. Al snel leidde ze mensen tot Christus en leidde ze verschillende bijbelstudiegroepen.

Maar Katrina zag ook hoe Naheed worstelde om met haar kinderen rond te komen. Het gezin leefde in absolute armoede. Het team van de Morales wilde helpen, maar wilde ook geen afhankelijkheidspositie creëren, daarom begonnen ze de nieuwe volgelingen uit te nodigen voor Bijbelstudies over zorg voor de armen. Het team bad dat gelovigen vanuit een moslimachtergrond wanhopige situaties zoals die van Naheed zouden zien als mogelijkheden om te voorzien in noden en te handelen volgens Gods Woord.

Vet op onze wangen

‘Je leidt verschillende bijbelstudiegroepjes en ze groeien en vermenigvuldigen,’ zei Katrina na een tijdje tegen Naheed. ‘Ik kan veel vreugde zien in jouw leven. Maar is er een verschil in je financiële situatie sinds je Christus bent gaan volgen?’

Naheed lachte terwijl ze in haar eigen wang kneep. ‘Kijk,’ zei ze. ‘Je kunt zien dat er meer dan alleen huid is tussen mijn vingers.’ Ze vervolgde, ‘wanneer we samenkomen in onze groepen laten we mensen delen over hun noden en we vragen hoe we hen daarmee kunnen helpen, zoals je ons hebt laten zien. Als ik deel dat mijn kinderen die dag geen eten hebben, zegt iemand in de groep, “ik deel wat ik heb met jou.” Als ik een andere dag meer heb, dan deel ik het met hen. Dus nu hebben we allemaal een beetje vet op onze wangen.’

Prijs de Heer! Terwijl het Koninkrijk uitbreidt in de regio vinden nieuwe gelovigen verlossing van hun ziel en vet op hun wangen.

Gebedspunten

  • Bid dat meer mensen in Naheed’s gemeenschap de Bijbel gaan lezen en zich toewijden aan Jezus.
  • Bid dat gelovigen vanuit een moslimachtergrond zullen groeien in liefde en eenheid wanneer ze leven volgens Gods Woord.
  • Vraag de Heer om meer boodschappers van het Goede Nieuws te sturen die een geestelijke en lichamelijke verandering teweeg kunnen brengen bij moslimvolken.
  • Bid voor wijsheid voor werkers om om te gaan met armoede in hun omgeving

Geef

Vele werkers leven in gebieden waar armoede een probleem is. Soms bieden Frontiers teams soms zelf materiële of financiële hulp, bijv. noodhulp na een overstroming. Ondersteun het werk van Frontiers door het geven van een gift.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!