Nieuwe gelovigen reiken uit naar ‘hun heidenen’

Moslims en heidenen

Husam is een gelovige vanuit een moslimachtergrond en één van de nationale partners waar we het nauwst mee samenwerken. Door onze samenwerking zijn diverse groepen moslims begonnen met bestuderen van het Woord van God. Deze groepen vermenigvuldigen zich doordat mensen ontdekken wie Jezus Christus is, groeien als Zijn discipelen en worden getraind als huiskerkleiders.

In maandelijkse bijeenkomsten bemoedigt Husam deze gelovigen met een moslimachtergrond en hij traint ze om nieuwe discipelen te maken voor Christus in hun gemeenschappen. 

Wie zijn de ongelovigen?

In recente bijeenkomsten hebben ze de aansporingen van Paulus gelezen in het boek Romeinen. Eén leider in de groep vroeg, “wie zijn die ongelovigen waar Paulus het over heeft? En waarom blijft hij benadrukken dat ze bij Gods Koninkrijk horen?”

“In de tijd van Paulus waren heidenen culturele buitenstaanders,” legde Husam uit. Heidenen leefden dicht bij de Joodse gemeenschappen, maar hoorden bij een andere stam. Ze volgden niet de Joodse gewoontes en vierden niet de Joodse feesten. Ze waren ‘anders’ dan het Joodse volk. Paulus was zelf een Jood en drong erop aan dat Gods plan niet exclusief voor de Joden zou blijven. Het moest ook worden uitgebreid naar de heidenen.

De heidenen in onze gemeenschap

Nadat Husam dit had gedeeld, beseften de leiders in stilte wat dit betekende voor hun eigen gemeenschappen.

Toen verbrak iemand de stilte en zei, “wij hebben onze eigen versie van heidenen in onze gemeenschappen. Wij komen uit moslimfamilies en het is goed dat we discipelen van Jezus maken onder moslims, maar er zijn ook mensen met andere religies in onze omgeving. Zij zijn onze heidenen. Gods plan geldt ook voor hen en wij moeten naar hen uitreiken!”

De kamer werd gevuld met energie toen iedereen bevestigend knikte. De rest van de tijd overlegden ze hoe ze het voorbeeld van Paulus konden volgen en dienaren konden worden om anderen te kunnen winnen voor het Goede Nieuws van Jezus Christus (1 Korintiërs 9:19-23).

In de weken na de bijeenkomst begonnen verschillende gelovigen vanuit een moslimachtergrond aan Bijbelstudies met mannen en vrouwen die bij een andere cultuur of religie hoorden. Zelfs met degenen waarvan ze hadden geleerd dat het hun vijanden waren!

Mijn teamgenoten en ik waren enorm bemoedigd door dit teken van geestelijke volwassenheid en geloof: nieuwe gelovigen die niet alleen het Goede Nieuws binnen hun eigen gemeenschappen delen, maar ook de kloof overbruggen om anderen te bereiken buiten hun eigen cultuur. 

Gebedspunten

  • Prijs God dat hij harten van nieuwe gelovigen beweegt en hen gebruikt om over culturele en religieuze grenzen heen te reiken en zo het Goede Nieuws te delen met alle volken.
  • Bid voor de groei van het Koninkrijk in moslimgemeenschappen en bid dat ze zullen uitbreiden naar andere gemeenschappen en volken.
  • Wie zijn de heidenen in jouw leven? Vraag God om moed, genade en nederigheid te geven om naar hen uit te reiken met de boodschap van Christus.

Gebedsschild

Dank God voor de werkers die dienen onder moslimgemeenschappen en nieuwe gelovigen. Een werker bevindt zich aan de frontlinie van geestelijke strijd. Jij kunt een Gebedsschild opwerpen voor een werker. Bestel hier onze 40 dagen gids met concrete gebedspunten die je kan bidden tegen de aanvallen die de tegenstander afvuurt op de werker.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!