Jezus en de 10 Geboden

De 10 geboden

Het hoofdstuk over de 10 geboden in het boek Exodus is meestal niet het meest spannende Bijbelgedeelte om met anderen te delen. Maar toen Frontierswerker Craig een groep moslimmannen vertelde hoe hij deze voorschriften had bestudeerd, waren ze geestdriftig om hier meer over te leren. Ze hadden nog nooit gehoord van de 10 geboden.

Craig deelde sinds een tijdje Bijbelverhalen met deze groep. Maar nu luisterden ze meer geboeid dan ooit naar Craigs woorden. Deze mannen kwamen uit een islamitische achtergrond die wordt bepaald door regels, zijn moslimvrienden waren begerig om te horen welke regels christenen moeten volgen.

Het grootste gebod

“Wat is het grootste gebod?” vroeg één van de mannen. De mannen luisterden ingespannen naar het antwoord van Craig.

“Interessant dat je dit vraagt, want een wetgeleerde stelde Jezus eens dezelfde vraag,” antwoordde Craig. Hij deelde de reactie van Jezus met hen.

‘Hij antwoordde: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.”’ Matteüs 22:37-40

“Ja, maar dat klinkt nogal abstract,” zei één van de mannen. “Wat betekent het echt om je naaste lief te hebben? Wie is echt je naaste?”

“Er was een andere wetgeleerde die dat ook vroeg,” antwoordde Craig. Hij vertelde hen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan die Jezus vertelde in Lukas 10:25-37.

Een brug naar Jezus

Terwijl ze discussieerden over het onderwijs van Jezus en praatten over wat het betekent om anderen lief te hebben, raakten de mannen meer betrokken bij Gods Woord dan welke andere keer dan ook dat Craig de Schrift met hen deelde.

Craig zei dat hij niet had verwacht dat de 10 geboden zijn vrienden zouden aanspreken. “Maar het is echt bemoedigend hoe God het idee van een systeem van regels gebruikt, iets wat bekend voor hen is, om een natuurlijke brug te vormen om over Jezus Christus te praten. “

Gebedspunten:

  • Prijs God voor het ontstaan van dit vruchtbare gesprek over waarheid tussen Craig en zijn vrienden.
  • Bid dat deze groep moslimmannen de hoop van het Goede Nieuws zal omarmen en hun vertrouwen op Christus zal stellen.
  • Vraag God om Frontierswerkers te helpen om verhalen over Jezus te delen op een manier dat de harten van moslims gaan hongeren naar het Woord.

Bid mee

Elke eerste maandag van de maand komen we online samen om te bidden. Je bent van harte uitgenodigd om mee te bidden voor werkers zoals Craig, onbereikte moslimvolken, maar ook voor de moslims in onze eigen omgeving. Geef je hier op.

Het is echt bemoedigend hoe God het idee van een systeem van regels gebruikt, iets wat bekend voor hen is, om een natuurlijke brug te vormen om over Jezus Christus te praten.

Delen met Moslims

Wil je meer weten over het Goede Nieuws delen met moslims? Bestel dan onze gids Delen met Moslims. Meer informatie vind je hier.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!