Het Goede Nieuws delen met moslims

8 tips

Hoe deel je het Goede Nieuws op een goede manier? We laten Gods grote liefde voor moslims zien door de manier waarop we communiceren, door onze vriendschappen en ons respect. We zijn niet geroepen om tegen de islam te strijden, maar om alles te doen om Jezus bekend te maken! Wij geven je acht tips om het Goede Nieuws te delen met moslims.

1. Leg de focus op gemeenschappelijke punten

Wanneer je een gesprek met moslims aangaat, kun je het beste zo veel mogelijk zoeken naar gemeenschappelijke overtuigingen. We geloven beiden dat er één God is, de God van Abraham. In het Arabisch wordt het woord “Allah” gebruikt voor God, ook door Arabische christenen. Moslims geloven dat God de wereld heeft geschapen, dat Hij alles weet, dat Hij wijs is en erg machtig. Ze geloven in engelen en in profeten als Abraham, Mozes, David, Noach en Jezus. Ze geloven in een laatste oordeel. In het algemeen kunnen we het met elkaar eens zijn over deze punten. We kunnen dit gebruiken om vertrouwen en begrip op te bouwen. Het bevestigen van deze gemeenschappelijke overtuigingen stelt ons in staat om met meer begrip en openheid naar elkaar te luisteren.

2. Praat over Jezus

Focus op Jezus. Jezus is het Goede Nieuws. Leg je focus op de hoop die kan worden gevonden in Jezus en hoe jij zelf vrede met God hebt gevonden door Jezus Christus de Heer. (Romeinen 5:1)

3. Gebruik verhalen

Het helpt om verhalen te vertellen over het leven van Jezus en over andere mannen en vrouwen die in de Bijbel worden vermeld. Het zijn de verhalen van ons geloof. Moslims gebruiken vaak verhalen wanneer ze over hun geloof praten, luister dus naar hun verhalen en deel verhalen die jij hebt.

4. Bouw vriendschappen op

Stel jezelf als doel om een echte vriend te zijn. Dit is onze hoogste roeping als volgelingen van Jezus, om van anderen te houden. Het is belangrijk om de cultuur van je moslimvriend te begrijpen, hun manier van denken en hun geschiedenis en religieuze achtergrond. Het kan helpen om zelfs iets van hun taal te leren.

5. Discussieer niet

De kans dat je een moslim kan overtuigen van wat jij gelooft door argumenten is heel klein. Heb je moslimvrienden lief en vermijd discussie waarbij je hen dwingt om de islam te verdedigen en theologische argumenten te noemen.

6. Respecteer hun cultuur en waarden

Ga zorgvuldig en met respect om met de cultuur, waarden en gevoelens van je moslimvrienden. Maak geen aannames over wie ze zijn, maar ontdek het! Toon altijd liefde en begrip, zoals jij dat ook graag zou willen van mensen met een ander geloof.

7. Probeer een christelijke cultuurshock te vermijden

De christelijke cultuur en alle kerkstromingen kunnen best even wennen zijn voor mensen die pas net kennismaken met het christelijk geloof, en dit kan leiden tot misverstanden. Neem een moslimvriend die geïnteresseerd is om Jezus te zoeken mee naar een Bijbelstudiegroep, huiskerk, of bijvoorbeeld een internationale kerk. Zorg voor een sfeer waarin je aan je moslimvriend kan uitleggen wat er gebeurt en waarom, en probeer situaties te vermijden waarin moslimvrienden kunnen worden gekwetst.

8. Wees je bewust van gevoelige kwesties

Vermijd discussies over kleine onderwerpen die je vriendschap kunnen beschadigen. Uiteindelijk kun je samen over deze dingen spreken, maar laat eerst de vriendschap en het vertrouwen groeien voordat je over moeilijke onderwerpen discussieert.

  1. Val Mohammed of zijn onderwijs niet aan.
  2. Uit geen kritiek op de koran.
  3. Vermijd onderwerpen die politiek gevoelig liggen.
  4. Maak geen groot punt van het wel of niet Halal eten. Wij als christenen zijn geroepen om Jezus te verkondigen, niet om dieetvoorschriften te geven.

Meer tips?

Jasmijn, werker van Frontiers, deelt haar ervaringen met ons in het boekje Delen met Moslims. Ontvang tips en leer meer over het delen van het Goede Nieuws met moslims.

Bestel het boekje hier