De drie belangrijkste redenen die ons motiveren om naar onbereikte en ongeziene moslimvolken te gaan

  1. Het raakt ons dat velen nog nooit het evangelie gehoord hebben

Er zijn duizenden zendelingen die uitgezonden zijn door gemeenten van over de hele wereld. Maar wist je dat niet meer dan 3% van hen naar onbereikte en ongeziene volken gaat? Zou jij dat onrecht noemen? Wij wel, want blijkbaar hebben ze nog nooit de kans gehad om het evangelie te horen, terwijl de wereldwijde gemeente wel de middelen en mensen heeft om ze te bereiken. Bekijk eens dit filmpje, om de feiten op een rijtje te zien.

  1. Wij willen de opdracht van Zijn Woord gehoorzamen

Jezus zond zijn discipelen erop uit. En zo mogen wij er ook nog steeds op uit gaan om Zijn naam te verkondigen en te vertellen dat Zijn Koninkrijk dichtbij is.

Paulus was een fanatieke volgeling van Jezus en verkondigde Zijn naam in boodschap aan mensen die dat nog nooit gehoord hadden. Wij mogen ons door hem laten inspireren en ook gaan waar nog geen mensen gezonden zijn. De onderstaande verontwaardiging van Paulus – die hij schreef aan de Romeinen – herkennen wij en is een basistekst voor onze basis in Nederland.

“Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.” (Romeinen 10:13,14)

  1. Moslims vormen een van de grootste onbereikte en ongeziene groepen in de wereld

Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord over 10/40 raam. Het gebied in de wereld dat tussen de 10e en 40e breedte graad ligt en waar de meeste onbereikte en ongeziene volken wonen. Zoals je op deze kaart ziet zijn het veel moslimlanden die in dit raam vallen. Greg Livingstone werd geraakt door deze onbereikte en ongeziene moslimgroepen en richtte Frontiers op. Inmiddels heeft Frontiers veel ervaring, expertise en goede trainers in huis die werkers kunnen toerusten voordat ze naar het veld gaan of wanneer ze op het veld zijn.

We kunnen niet wachten om te zien dat vele volken Zijn naam gaan aanroepen.

Vind jouw rol

Je hebt gelezen over onze motivatie en waarschijnlijk heb jij ook een bewogen hart voor onbereikte en ongeziene (moslim)volken. Misschien wil je maar al te graag meewerken aan de grote opdracht. We willen je uitdagen om samen te werken en deel van ons te worden. Je kunt geven, zodat wij werkers kunnen blijven toerusten en zenden. Je kunt meebidden door onze gebedsmails te ontvangen en je kunt zelfs gaan als je het idee hebt dat Hij je roept om te gaan.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!