Drie Syrische weduwen

Wanneer drie gevluchte weduwen het Woord horen, ontdekken ze dat God kan voorzien in hun noden. Zelfs door wonderen. Hun tijd begon te dringen. Amira`s man was gedood in het Syrische conflict, evenals haar vader en de man van haar zus.

De oorlog ontsnapt

De drie moslim weduwen: Amira, haar zus Rama en hun moeder, pakten snel het weinige dat ze konden dragen. Met hun vijf kleine kinderen vluchtten ze uit hun vaderland dat langzaam uit elkaar viel. Wonderwel waren ze samen in Jordanië gekomen. Al was Amira toen ze de grens naderden, bijna gestorven door een stuk granaat in haar heup

Enkele maanden later

Ze konden een oud appartement huren aan de Jordaanse kant van de grens in een wijk vol met vluchtelingen zoals zij. Net als de andere Syriërs merkten ze dat het moeilijk was om werk te vinden. Na een aantal maanden, raakte hun spaargeld op en ze worstelden om de huur en eten te betalen. De familie begon wanhopig te worden.

Maar God was deze drie vrouwen en hun kinderen niet vergeten.

“Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.” (Jakobus 1:27)

Cassie en haar team

In dezelfde stad hadden Cassie en haar teamgenoten hun middelen bij elkaar gelegd om eten te kopen voor de vluchtelingengezinnen die dit het meest nodig hadden. Op deze manier konden ze deze Syriërs zegenen met de liefde en compassie van Jezus. Het opende ook deuren om het Woord van God te delen. Het team nam de woorden van de apostel Paulus ter harte:

“De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest.” (1 Korintiërs 2:4)

Cassie ontmoet de weduwen

Zij baden dagelijks dat de kracht en glorie van God zou worden geopenbaard aan de moslimfamilies met wie ze het Goede Nieuws deelden. Op een ochtend toen Cassie op zoek ging naar mensen die hulp nodig hadden, werd ze naar de drie weduwen geleid. Amira, Rama en hun moeder verwelkomden Cassie in hun eenvoudige appartement. Rama gaf haar een klein glas dampende thee, terwijl Amira hun verhaal vertelde. Ze deelde de zorgen die ze de afgelopen jaren hadden gehad, sinds het begin van de oorlog. Cassie luisterde terwijl Amira vertelde hoe hun hele leven was verwoest. Ze praatte over het overlijden van haar echtgenoot, vader en zwager.

Samen bidden

Er zijn geen woorden waarmee ik troost kan bieden bij zoveel zorgen, dacht Cassie. Maar er is wel Iemand die troost kan brengen! “Mag ik voor jullie bidden?” vroeg Cassie aan Amira en ze knikte bevestigend. Cassie bad een eenvoudig gebed. Haar woorden waren niet welluidend of geleerd, maar haar gebed was vol van geloof dat God ervan houdt om in hun aanwezigheid te komen en Zichzelf te openbaren.

Nadat Cassie een paar woorden had gebeden, begon Rama te huilen. Ook Amira en hun moeder begonnen te huilen. Er werd iets aangeraakt in hun hart. Het leek alsof de lagen van hun trauma oplosten en een spirituele honger ontwaakte die was begraven in hun rouw.

Het verhaal van Hagar

Cassie rondde haar gebed af en zat een moment zwijgend, terwijl de vrouwen hun tranen droogden. “Mag ik een verhaal uit Gods Woord met jullie delen?” vroeg Cassie. De vrouwen knikten.

“Er was een vrouw genaamd Hagar,” begon Cassie. “Hagar was achtergelaten en zwierf in de woestijn met haar zoon Ismaël. Het duurde niet lang of hun water was op. Hagar werd wanhopig toen ze zag dat ze haar zoon niet kon redden van de dood. Maar God zag deze wanhopige vrouw huilen in de woestijn. Hij sprak tot Hagar en zei haar dat ze niet bang moest zijn. Hij zei dat hij de jongen had horen huilen en daarom voorzag God in een waterput voor haar en Ismaël in de woestijn.”

Aan het eind van het verhaal vroeg Cassie aan Amira, “wat denk je dat we over God kunnen leren van dit verhaal? En wat leert het ons over onszelf?”

Onmiddellijk antwoordde Amira, “God geeft om ons, in ons lijden. Hij ziet ons en hoort ons, net zoals Hij Hagar zag en hoorde in de woestijn”. Amira`s gezicht leek te glanzen in de onthulling dat God Iemand is Die ziet, hoort en voorziet. Zelfs aan kwetsbare vrouwen zoals zijzelf.

Wil God voorzien?

Plotseling betrok haar gezicht. “Ziet God dat we binnenkort uit ons huis worden gezet?” vroeg ze. Ze waren niet in staat geweest om de huur te betalen en hun huisbaas dreigde hen op straat te zetten. “We kunnen op geen enkele manier betalen. We hebben nog maar een paar dagen om hem te betalen en anders zet hij ons eruit.” “God ziet en voorziet,” zei Cassie en bood hen aan om te bidden in Jezus’ naam. De vrouwen tilden smekend hun handen op terwijl Cassie bad, “Heer, wilt u snel voorzien in een veilig en betaalbaar appartement voor deze familie?”

Een eerlijke huisbaas

Dagen later belde Amira Cassie met goed nieuws. “God heeft je gebed verhoord!” riep ze uit. Ze hadden een vriendelijke huisbaas gevonden die hen een eerlijke prijs rekende voor een nieuw en volledig gemeubileerd appartement.

“Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.” (Jesaja 1:17)

Vervolg

Amira, Rama en hun moeder hebben zich gevestigd in hun nieuwe appartement en ze gaan door met het leren van Bijbelverhalen. Amira heeft zelfs haar vriendinnen uitgenodigd op mee te doen wanneer ze God ontdekken door Zijn Wood. Cassie is vol verwondering over hoe God werkt als deze groep Syrische moslimvrouwen de Schrift leest, bespreekt hoe ze Jezus Christus kunnen gehoorzamen en in geloof God vragen om te voorzien in hun noden.

Gebedspunten

  • Bid dat Amira en de vrouwen rondom haar doorgaan met het regelmatig bestuderen van het Woord. Bid dat ze dit gaan delen met anderen in hun gemeenschap en dat velen zullen worden gedoopt.
  • Vraag God om Zichzelf te tonen aan andere moslimweduwen en –wezen en om hen te zegenen met Zijn Goddelijke voorzienigheid en bescherming.
  • Vraag God wat Hij jou op het hart legt voor de wezen en weduwen onder moslims. Lees meer inspirerende blogs of geef je op voor onze nieuwsbrief.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!