Het pad van gehoorzaamheid zoeken

We hebben jaren gebeden voor een man als Jalil.

Onlangs waren Jalil en ik in gesprek over wat het betekent om een heilig en rechtvaardig leven te leiden. Jalil was geboeid. “Zouden jij en je gezin willen weten wat de Bijbel zegt over heilig leven?”, vroeg ik hem. “Natuurlijk, waarom zou ik dat niet willen?” was zijn reactie.

Onderwijs van Jezus

Een paar dagen later kwamen onze gezinnen samen om Gods Woord te bestuderen. We gaven Jalil het evangelie van Lucas in zijn eigen taal. Jalil overhandigde het aan zijn vrouw, zij was het meest geletterd van het gezin. Ze begon de passage te lezen waarin Jezus opdraagt om je vijanden lief te hebben. “Hoe kunnen we deze passage gehoorzamen?” vroeg Jalil aan elke persoon in zijn familie. Ze waren allemaal betrokken in het onderwijs van Jezus.

Pad van heiligheid

Twee dagen later ontmoette ik Jalil en vroeg hem wat hij vond van de studie. “Het was wonderbaarlijk!” zei hij. “Vanaf toen hebben we meer gelezen over het onderwijs van Jezus en we brengen het in praktijk. We willen dit pad van heiligheid volgen!” Jalil vroeg me of ik me zijn schoonmoeder herinnerde die in het huis was voor de studie. “Ze is getrouwd met een sjeik, een religieuze leider, die in de regio richting het noorden woont. Nadat je vertrok zei ze dat ze wist dat je hier bent gekomen om ons het heilige pad te tonen. Ze bidt voor meer mensen zoals jij om hier te komen en deze weg van rechtvaardigheid bij ons volk te brengen.

Het Woord gaat verder

Twee weken later ontmoetten we elkaar voor een tweede Bijbelstudie. Aan het eind van de studie vroeg Jalil aan één van zijn nichten, “Hoe ga jij het onderwijs van Jezus gehoorzamen?” “We gaan over een paar dagen terug naar onze stad,” antwoordde ze. “Ik wil de Bijbel en de boodschap naar onze mensen daar brengen!”

Mijn team en ik hebben gebeden dat het Woord zal vermenigvuldigen in de harten van de moslims vanaf het moment dat ze in contact komen met het Goede Nieuws van Jezus. Nu zien we dat gebeuren! Jalil en zijn familie delen de nieuwe waarheden al met anderen van hun volk.

Bid mee dat de zaadjes van het Goede Nieuws van Jezus mogen wortelen en honderdvoudig vrucht dragen! Zelf toegerust worden om het Goede Nieuws te delen? Bestel ons boekje Delen met Moslims.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!