Bidden met een prostituee

Twee werkers van Frontiers ontmoeten een vrouw die op sterven ligt, vanwege de gevolgen van HIV. Wanneer ze met haar bidden, ontvangt ze een veel groter wonder dan fysieke genezing.

Gediagnosticeerd met HIV

Een aantal weken geleden, brachten mijn teamgenoot Grace en ik een lang weekend door met Fatin, een jonge moslimvrouw die Gods Woord met ons had bestudeerd. Tijdens dit weekend ontmoetten we Munisa, de tante van Fatin.

Munisa was nog een jonge vrouw toen haar echtgenoot haar en hun minderjarige zoon verliet. Als arme vrouw met slechts een paar jaar scholing, worstelde Munisa om een baan te vinden. Om haar kleine gezin te onderhouden. Omdat ze het gevoel had dat ze geen andere keuze had, begon ze als prostituee te werken.

Halverwege de twintig werd ze gediagnosticeerd met HIV.

 “Ik betwijfel of God genade met jou zal hebben, sneerde hij.”

Aan het ziekenhuisbed

Munisa was heel erg ziek in het weekend dat we haar ontmoetten. Haar huid was bleek en haar ogen waren glazig. Maar ze wilde niet alleen zijn en daarom zaten we bij haar en hielden haar hand vast. Als het haar lukte om te praten, luisterden we naar haar verhaal. Toen het niet lukte om te praten, vertelden we haar hoeveel Jezus van haar hield.

Een week later belde Fatin ons om te vertellen dat Munisa naar het nabijgelegen ziekenhuis was gebracht.

“Willen Grace en jij komen om haar te bezoeken?” vroeg Fatin. “Misschien kun je bidden voor mijn tante en dan kan Jezus haar genezen. Ik geloof dat Hij wonderen doet!’

Toen we bij Munisa`s bed kwamen, waren er slechts een paar familieleden bij haar. Grace begon verhalen te delen vanuit de Injil (de Evangeliën) over hoe Jezus Christus veel mensen op wonderbaarlijke wijze had genezen.

Een kleine kans op vergeving

Familieleden bleven komen en al snel was de kamer vol. Sommigen reciteerden gebeden en verzen uit de Koran en Munisa`s moeder liet een islamitische gebedsketting door haar dochters hand gaan, terwijl ze de namen van God reciteerde.

Toen Munisa`s broer kwam en de gebedskralen in haar hand zag, betrok zijn gezicht. “Ik betwijfel of God genade met jou zal hebben,” sneerde hij naar zijn stervende zus. Zoals verschillende andere familieleden in de ziekenhuiskamer, geloofde hij dat de zonden van Munisa ervoor zorgden dat ze een hele kleine kans op vergeving had.

Ondertussen bleef Munisa`s oude vader de shahada, de islamitische geloofsbelijdenis, in haar oor fluisteren.

“De angst in haar ogen verdween en er kwam vrede voor in de plaats.”

Gered van zonden en angst

In de gespannen sfeer in deze kamer, baden Grace en ik in stilte dat Munisa zou genezen.

Na bijna vijf uur, kreunde ze. Ze opende haar ogen en keek in mijn ogen alsof ze om hulp smeekte. Ze waren gevuld met ontzetting en ellende en ze verslapte snel.

“Misschien moeten we een dokter roepen?” fluisterde ik tegen Fatin.

“Juist! Een dokter!” zei Fatin. Ze haastte zich weg om hulp te zoeken. Alle andere familieleden volgende haar, waardoor Grace en ik alleen achterbleven met Munisa en haar moeder en vader.

We vroegen Munisa`s ouders of we voor haar mochten bidden in de naam van Jezus.

“Natuurlijk,” antwoordden ze. “Bid alsjeblieft voor onze dochter.”

Met Munisa`s starende blik nog steeds op mij gericht, vertelde ik haar dat ik voor haar zou gaan bidden. We hielden elkaars handen vast. Ze stopte met kreunen toen we met de Heer begonnen te praten.

Toen zei Grace, “Munisa, God houdt heel veel van je, en Hij heeft Jezus de Messias gestuurd om je te redden van zonden en angst.”

Ik vroeg haar of ze Jezus wilde vragen om haar te redden en ze begon te huilen en ze knikte bevestigend.

De angst in haar ogen verdween en er kwam vrede voor in de plaats.

De ellende die de kamer had gevuld, veranderde in troost. Een paar minuten later, blies Munisa haar laatste adem uit.

Grace en ik huilden met haar ouders.

Een groter wonder dan genezing

Voor ons waren het tranen van vreugde. We dankten God voor de mogelijkheid om de kostbare naam van Jezus Christus te verkondigen, die vreugde en eeuwig herstel biedt aan iedereen. Zelfs aan een stervende prostituee uit een toegewijde moslimfamilie.

Ik had God vaak gevraagd om Munisa te genezen sinds we haar voor het eerst hadden ontmoet, maar Hij koos ervoor om te antwoorden op een manier die ik niet had verwacht. Hij verwelkomde haar in de eeuwigheid bij Hem. Ik had geen groter wonder kunnen vragen dan dat.

Gebedspunten

  • Bid dat meer vrouwen zoals Fatin het Woord gaan bestuderen en Frontiers werkers uitnodigen bij hun familie.
  • Prijs God dat hij oprechte harten zoals die van Munisa hoort en ontvangt, zelfs aan het eind van hun leven.
  • Bid dat moslimfamilies die hun geliefden zijn verloren, hun hoop zoeken en vinden bij Christus alleen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!