Bidden op het vliegveld

Toen mijn tienerzoon en ik aankwamen op het vliegveld tijdens een recente vader-zoonreis, voelde ik me door God geleid om te bidden om een ontmoeting met iemand uit een regio waar ik ooit had gewoond. In onze handbagage hadden we een Bijbel en een boekenlegger met een samenvatting van de kern van de Schrift. Beide in de taal van dit gebied. We waren van plan deze weg te geven tijdens onze reis, maar we hadden nog geen gelegenheid gevonden.

Gehoor geven aan de zachte aandrang van de Heilige Geest

Terwijl ik overwoog om mijn zoon te vragen om met mij te bidden, aarzelde ik. Ik zou voor schut staan als ik met mijn tiener zou bidden en er niets zou gebeuren.

Terwijl we richting de rij bij de douane liepen, worstelde ik met mijn gebrek aan geloof en de zachte aandrang van de Heilige Geest om te bidden. 

Jaren geleden had ik voldoende geloof om God overzees te volgen. Toch leek bidden voor iemand die het Goede Nieuws van Jezus nodig had, vandaag te overweldigend.

Ik dacht hierover na terwijl we in de rij stonden. Ik werd erdoor geraakt dat mijn geloofsvertrouwen wisselend is, maar dat Gods karakter altijd hetzelfde blijft. Wat er het meest toe doet is Degene op wie ik mijn vertrouwen stel.

Aan de andere kant van de controle, trok ik mijn zoon weg uit de duwende menigte en vertelde hem over de aandrang van de Heilige Geest die ik voelde.

Hij boog zijn hoofd terwijl ik hardop bad: “Heer U weet dat we deze Bijbel en de boekenlegger bij ons hebben, maar dat we niemand deze taal hebben horen spreken. Kunt U ons in contact brengen met iemand die deze Bijbel kan lezen?”

Ik deed mijn ogen open, maar er gebeurde niets. Mijn zoon en ik wisselden een blik voordat we onze weg vervolgden naar de gate. We wachtten om aan boord van het vliegtuig te gaan, zonder ook maar enige aanwijzing dat God ons had gehoord. Ik had geen onmiddellijke reactie verwacht, maar we waren bijna thuis en ik was bang dat de tijd voorbij was.

“Wow, pap, dat was geweldig!” Mijn zoon grijnsde van oor tot oor. Ik voelde me net zo.

Gemiste kans?

Toen, halverwege onze vlucht, zag ik een paar rijen verderop drie mannen die spraken in de taal van de Bijbel in mijn handbagage!

Ik gaf mijn zoon een por en hij deed zijn oortjes uit.

“Hoor je welke taal ze spreken?” vroeg ik hem.

Hij luisterde even en zijn mond viel open. “Ja!”

Mijn hart begon hoopvol te bonzen. Misschien was dit het antwoord op mijn gebed. Ik bad weer voor een open deur om met hen te praten. Toen ons vliegtuig landde, hadden onze wegen elkaar echter nog niet gekruist.

Teleurstelling hing zwaar aan mij terwijl we uit het vliegtuig gingen en de mensen zich verspreidden. Ik had mijn kans gemist om gehoor te geven.

Maar toen we naar de bagageband gingen, kwamen we dezelfde drie mannen tegen.

Ze keken me met grote ogen aan terwijl ik ze begroette in hun taal. Nadat ze van de verbazing waren bekomen, lachten ze en beantwoordden ze mijn begroeting.

“Voordat ons vliegtuig vertrok, hebben we gebeden om iemand te ontmoeten die jullie taal spreekt. Jullie zijn Gods antwoord op ons gebed,” vertelde ik hen terwijl ik in mijn tas reikte. “Kunnen we jullie deze Bijbel en de boekenlegger geven?”

Ze glimlachten en ontvingen onze geschenken.

“Ik denk dat dit geluk brengt,” antwoordde één van hen, terwijl hij door de Bijbel bladerde.

“Dit betekent dat God van je houdt,” antwoordde ik.

Hierop namen we afscheid en vervolgden onze weg, met verheugde harten.

“Wow, pap, dat was geweldig!” Mijn zoon grijnsde van oor tot oor. Ik voelde me net zo.

Bemoedigd door gehoorzaam te zijn

Na onze ervaring met Gods antwoord op ons eenvoudige gebed, hebben mijn zoon en ik allebei gebeden met meer vertrouwen en geloof in afwachting van wat Hij gaat doen. We zien verlangend en vol verwachting uit naar hoe de Heer op machtige manieren zal handelen als wij vertrouwen op zijn onveranderde goedheid en liefde.

Gebedspunten

  • Bid dat werkers gevoelig zijn voor Gods leiding in hun gebedsleven en om gehoorzaam te zijn wanneer Hij hen leidt. 
  • Vraag God om kinderen van werkers unieke ontmoetingen te geven met Hem, wanneer ze er getuige van zijn als deuren opengaan en harten veranderen.
  • Bid dat het Goede Nieuws van Jezus beschikbaar komt in elke taal zodat alle volken kunnen lezen over de reddende genade van Jezus en dit kunnen begrijpen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!