Durf jij je veiligheid los te laten?

In de Westerse wereld dragen we veiligheidsriemen. We doen onze deur op slot. We installeren een alarm op ons huis. Het verkrijgen van veiligheid is een belangrijke waarde in het Westen.

Maar als onze veiligheid belangrijker is dan het gehoorzamen van God, dan zouden we geen roeping overwegen die ons in gevaar kan brengen. Het is niet natuurlijk voor ons om een mogelijkheid te overwegen waarbij je naar de pijn toe rent, naar de strijd, naar het gevaar, in plaats van er vandaan. Het belang van veiligheid als persoonlijk recht kan ons afleiden van God roeping voor ons leven. Velen van ons geloven in de leugen dat God nooit van ons zal vragen om te leven op een plek waar ziekte, gevaar en misschien zelfs de dood reële mogelijkheden zijn. Maar Hij kan andere plannen hebben.

Hoe kunnen we onszelf voor God losmaken van ons natuurlijk verlangen naar veiligheid zodat Hij ons kan bevrijden en de loop van ons leven kan laten bepalen door Zijn leiding? Laten we God vragen om ons te helpen om deze twee waarheden te geloven.

Waarheid #1: God is onze bescherming

De fysieke opvatting over veiligheid, als iets bereikbaars, iets reëels, kan de spirituele opvatting over veiligheid vertroebelen. Maar de psalmist herinnert ons eraan,  ‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.’ (Psalm 46:2) God is onze schuilplaats, geen mensen, geen plaatsen, geen veiligheidsriemen. We kunnen in het veiligste land ter wereld leven, met de juiste veiligheidsprocedures en toch op de snelweg geraakt worden door een andere auto. Nare dingen kunnen nog steeds gebeuren, ook in onze eigen geboortestad.

Terwijl hij werd vervolgd door degenen die hem wilden doden, schreef koning David, ‘Anderen vertrouwen op paarden en wagens, wij op de naam van de HEER, onze God’ (Psalm 20:8).

Wanneer we verhuizen uit een plaats die veilig aanvoelt, ontdekken we dat onze ware veiligheid en bescherming altijd in de handen van God ligt.

Dit geeft ons de vrijheid om te zeggen, ‘ja Heer, ik zal ergens naartoe verhuizen waar het minder veilig is, omdat U mijn bescherming bent.’

Waarheid #2 Jezus zal met ons zijn

Toen Jezus Zijn discipelen vertelde om de wereld in te trekken eindigde Hij met de belofte: ‘ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:20). De zekerheid van Jezus` aanwezigheid geeft ons moed, vertrouwen en troost in onze roeping.

Jezus is aanwezig in elke situatie en in elke plaats. Als gelovigen worden we vervuld met de Geest van Christus. Hij gaat waar wij ook gaan. We kunnen met Hem spreken als we bang zijn en Hij kan met ons spreken. Wanneer we worstelen met God over vitale zaken met betrekking tot veiligheid kan de Heilige Geest ons vertellen wat we moeten weten om door te gaan of om onze koers te wijzigen (Johannes 16:13-15).

Of we leven of sterven, hier of overzees, we vertrouwen God voor onze bescherming en laten elke dag tellen in de wetenschap dat Jezus met ons is.

Durf jij je veiligheidsriemen los te laten?

Gods roeping volgen naar een minder veilig land hoef je gelukkig niet alleen te doen. Als je met Frontiers weggaat, doorloop je eerst een voorbereidingstraject. Ook werken we in teams op het veld. Neem contact met ons op voor meer informatie of kom naar het kennismakingsweekend van volgende week.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!