Hoe Hafiz Jezus als de Weg ontdekt

Hafiz had samen met mij bestudeerd wat in het Woord staat over Jezus. We hadden ons al verdiept in Zijn bediening op aarde en in Zijn verraad, kruisiging en begrafenis. In onze laatste ontmoeting hadden we gelezen over de opstanding.

Jezus als de Weg

Dit keer hadden we gekeken naar verschillende verzen van Johannes over opnieuw geboren worden en dat Jezus de weg naar de Vader is. “Wat leer je hiervan?” vroeg ik Hafiz nadat we de verzen hadden gelezen en hadden naverteld in onze eigen woorden. “God toonde ons de weg om rein te worden.” Hij dacht een moment na en deelde toen Johannes 14:6. “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij…’” Dat is het belangrijkste deel, niemand kan bij de Vader komen behalve door Jezus.”

 

De trap naar het dak

Hij staarde uit het raam en wees naar de trappen die naar het dak van het huis leidden. “Als je op het dak van mijn huis wilt komen, is er maar één weg. Je moet die trap op. Je kan andere manieren proberen, maar het zal heel moeilijk zijn, en uiteindelijk zal het je niet lukken. Wanneer je met de trap naar het dak gaat, zal het je lukken. “Het is hetzelfde met iemand die dicht bij God wil komen en in het paradijs wil komen,” vervolgde Hafiz. “Je moet door Jezus gaan.”

 

Het Lam en de trap

Ik wees terug naar Johannes 1:29, over het Lam van God die de zonden van de wereld wegneemt. “Zie je een verband met dit vers?” “Ja”, zei hij. “Jezus is het offer van God die de zonden wegneemt.” Hafiz vulde aan dat we niet dicht bij God kunnen komen omdat we zijn bedekt met het vuil van onze zonden. We moeten gereinigd worden en het is onmogelijk om op eigen kracht volledig schoon te worden.” God voorzag ons in de weg om gereinigd te worden door Jezus. We kunnen alleen naar God door Jezus, omdat Hij de Enige is die onze zonden wegneemt. Hafiz keek op en constateerde, “ik moet opnieuw geboren worden.”

 

Hoe wil je opnieuw geboren worden?

Mijn hart begon van vreugde te kloppen. “Hoe doe je dat?” vroeg ik. “Ik denk dat het geestelijk is,”zei hij. “Het betekent dat je moet accepteren dat de verlossing van zonden een geschenk is van God. Dat is opnieuw geboren zijn.” We gingen de goede kant op, maar ik wist dat hij het nog praktischer moest maken, nog persoonlijker. “Hoe wil je dat gaan doen?” spoorde ik hem aan. “Misschien moeten we bidden,” stelde hij voor.

 

Aanvaarden

Wat volgde was geen geleid gebed. Ik liet hem geen gebed nazeggen. Hafiz bad eenvoudig en oprecht, met tranen in zijn ogen, “God, ik aanvaard Uw geschenk. Ik zal niet meer proberen om mezelf te reinigen. Bedankt dat U het offer hebt gebracht door Jezus. Amen.” “Amen,” stemde ik in, terwijl we beiden onze tranen afveegden.

Waar is Hafiz op zijn geloofsreis? Hij leunt tegen orthodoxie aan, de rechte leer. Maar, het is nog niet compleet (is het ooit werkelijk compleet, voor wie dan ook?). Hij beschouwt Mohammed nog als een profeet. Hij moet de goddelijkheid van Jezus ontdekken. We zullen daar op een zeker moment komen. Ondertussen verheug ik mij erover dat hij de waarheden over Jezus Christus, die hij tot nu toe heeft ontdekt wil aannemen en ik bid ervoor dat hij er nog meer zal ontdekken.

Hafiz gaat door met het lezen van de Schrift met de werker van Frontiers in zijn stad. Hij leidt nu andere groepen in het bestuderen van de Bijbel en deze groepen beginnen zich ook te vermenigvuldigen.

Lees hoe je zelf de Bijbel kunt bestuderen in het boekje Delen met Moslims.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!