Het offer van Jezus Christus

Thee en sigaretten

De tienerjongen pakte het wankele handvat van een verkoolde koperen ketel. Hij schonk een stroperig mengsel van thee en suikerkristallen in kleine kopjes. De eerste kopjes werden overhandigd aan de gasten: Steven en Fadil. Pas daarna bediende de jongen de anderen in de kamers zoals alle vrome moslimmannen dat doen. Het was al laat in de nacht, maar de jongen wist dat ze zouden toelaten dat hij bleef, als hij maar zou blijven bewegen. Hij wilde zijn felbegeerde plaats onder de volwassen mannen behouden. 

De conversatie was zo dik als de sigarettenrook die uit de voordeur waaierde. Onder flikkerde tl-lampen luisterden de moslimmannen naar de woorden uit de Schrift. Om de beurt spraken ze worstelend met waarheden over het offer van Jezus Christus.

 Een Koninkrijksnacht

Dit was een Koninkrijksnacht. De Geest werkte en de mannen hoorden voor het eerst over Gods plan voor een aardse en hemelse vrede in Jezus Christus. Steven een werker van Frontiers en zijn vriend Fadil, een gelovige met een moslimachtergrond bestudeerden de Bijbel al bijna een jaar met deze groep mannen uit het Midden-Oosten.

Steven en Fadil maakten langzame vorderingen bij het introduceren van de mannen in Gods Woord. Ze begonnen met de schepping en gingen langzaam door belangrijke teksten uit het Oude Testament. Voor elke ontmoeting kozen ze de Schriftgedeeltes zorgvuldig en doelbewust uit. Ze wilden vrijmoedig zijn, maar niet te gehaast.

Ongeduldig voor de Waarheid

De mannen leken nu ontevreden te raken met dit gekozen tempo. Ze wilden dat de waarheid onthuld werd en raakten geïrriteerd door de voorzichtige aanpak van Fadil en Steven. Daarom besloten de twee om deze avond meer te delen. Ze gingen hun moslimvrienden over het offer van Jezus Christus vertellen.

De mannen wisten al over bloedoffers. Elk jaar slacht elke moslimfamilie een smetteloos lam tijdens Eid al-Adha, het offerfeest. Dit is een handeling om te herdenken dat Abraham bereid was om zijn geliefde zoon te offeren aan God.

De mannen waren zich er echter niet van bewust dat de jaarlijkse offers tijdens Eid al-Adha een voorafspiegeling zijn van het Grote Offer van Jezus Christus. Zijn offer was echter geen jaarlijks ritueel. Jezus’ offer bracht een nieuwe onwankelbare vrede in de wereld.  

Het offer van Christus

Steven deelde over hoe Christus het laatste offer voor hen bracht. Hij vertelde hen over hoe het bloed van Christus onze schande bedekt. Fadil vervolgde met het beschrijven van het rechtvaardigende werk van Jezus dat ons verzoent met God en ons in staat stelt om voor Hem te staan in vrede en eer.

In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis. Kolossenzen 1:19-20

Die avond waren tien mannen bezorgd omdat ze nooit dit offer hebben erkend. Twee van hen durfden Jezus Christus aan te nemen als Koning. God is duidelijk aan het werk in deze groep mannen in het Midden-Oosten. “Met Gods genade kunnen we vooruit kijken naar de Prins van de Vrede,” zegt Steven. “En ze blijven vragen om meer.”

“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.” Jesaja 9:6

Gebed

  • Laat het zaad van Gods Woord worden geplant in hun harten en vrucht dragen en het honderdvoudige opbrengen. (Matteüs 13:23)
  • Vraag de Heer om een grote oogst onder deze groep mannen, hun families en hun volk, dat ze de Prins van de Vrede zullen eren.

Gebedsschild

Het gebedsschild is een boekje met concrete gebedspunten die je kunt gebruiken om te bidden voor werkers op het veld. Het boekje is hier te bestellen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!