Leer de taal van het hart

Manzoor en Deena

Onlangs was ik, Amy (op dit moment met verlof in mijn thuisland) uitgenodigd bij een babyshower voor Manzoor en Deena, een vluchtelingenkoppel die uit het land kwam waar mijn team en ik dienen. De babyshower was verzorgd door gelovigen van een kerk in de buurt. Zij hadden genereus voorzien in bijna de gehele inrichting van de babykamer voor het gezin.

Deena had eerst verschillende miskramen gehad, maar nu bereidden zij en haar man zich erop voor om hun eerste kind te verwelkomen, een babyzoon. Ze hadden een zware tijd achter de rug, zo ver weg van hun familie en geïsoleerd door het coronavirus. Hoewel ze al een aantal jaar in de VS woonden, worstelde Deena nog steeds met gesprekken in het Engels.

Iemands taal spreken is een gave die harten opent. 

Communiceren in je eigen taal

Ik was gevraagd om te vertalen en om contact met hen te leggen. Moet je je voorstellen hoe ik daar zat terwijl Deena cadeautjes uitpakte en ik moest proberen uit te leggen wat een neusreiniger is. Helaas kon ze het woord voor “snotneus” niet herkennen in haar taal. Ik moet dat woord nog een keer leren.

Deena huilde terwijl ze me vertelde hoe ze geraakt was door de ruimhartigheid en vriendelijkheid van mensen die niet haar biologische familie waren. Zij en Manzoor deelden met mij hun verdriet, hun angsten en hun vreugde. En ze waren God dankbaar dat hij hen met mij in contact had gebracht: een nieuwe vriendin de hun taal kon spreken.

Op dit moment kan ik misschien wel naar elk vreemd land ter wereld en met Engels en wat gebaren vragen waar een toilet is. Maar moet je je indenken hoe je kunt praten over verdriet en zorgen zonder een gedeelde taal. Of hoop en verlossing. Straattaal, idioom, metaforen en sarcasme laten zich meestal niet goed vertalen.

Blijven leren

Om het Goede Nieuws te communiceren en te delen met mensen op een dieper niveau is het van groot belang om dezelfde taal te spreken. Ik zal altijd lerende blijven in Manzoor en Deena’s taal en cultuur. Het is niet makkelijk. Tijdens het dienen op het veld hebben mensen regelmatig om me gelachen en ik ben vaak verkeerd begrepen.

Maar er gebeurt iets wonderlijks wanneer iemand in een vreemd land leeft en iemand vind die de taal van zijn hart spreekt. Dezelfde taal spreken opent deuren van huizen. Wat nog mooier is, is dat het harten opent om in contact te komen, om te delen en om het Goede Nieuws te horen.

 Deel het Goede Nieuws met moslims

Ik ben God dankbaar dat hij me de tijd en het voorrecht heeft gegeven om een andere taal te leren zodat moslims hem mogen leren kennen.

Laat de Vader meer volgelingen van Jezus laten opstaan om het Goede Nieuws met moslims te delen, waar ze ook maar leven, in andere landen, in het land waar ze wonen en overal daartussen. Laten Zijn kinderen Zijn uitnodiging aannemen om te leven onder moslims en de taal van hun hart te leren.

Gebed

  • Prijs God dat hij boodschappers van het Goede Nieuws laat opstaan die toegewijd zijn om nieuwe talen te leren om over Jezus te delen onder moslims.
  • Vraag de Heer om hen te zegenen met een bovennatuurlijke vaardigheid om te leren en de taal te spreken van de mensen waarvoor ze Zijn geroepen.
  • Bid voor Manzoor en Deena, dat ze naar Christus worden getrokken en honger krijgen naar Zijn Woord.

Geven

Iedere werker leeft op giften. Wil jij mogelijk maken dat Frontiers meer mensen uitzend naar onbereikte moslimvolken? Overweeg dan eens om ons werk structureel te ondersteunen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!