Het Offerfeest een brug naar het Goede Nieuws

Elk jaar bereiden moslims zich wereldwijd voor op het belangrijkste feest van de islam: Eid al-Adha, het Offerfeest. Het is een feest dat drie dagen duurt en waarbij wordt herdacht hoe Abraham God gehoorzaamde. Dit jaar vindt het offerfeest plaats van 9 juli tot en met 13 juli.

De gehoorzaamheid van Abraham

In Genesis 22 lezen we dat de Heer Abraham de opdracht gaf om zijn eigen zoon te offeren als een brandoffer. Abraham had ontzag voor God en toonde zich gehoorzaam. De Heer zag dit en greep op het laatste moment in, door te voorzien in een ram als offer in plaats van de jongen.

Moslimfamilies eren de gehoorzaamheid van Abraham door zelf een dier te offeren tijdens Eid al-Adha.

In de dagen voorafgaand aan de viering, gaan mannen naar de markt om een dier te kopen. Degenen die het zich kunnen veroorloven kopen een koe. Anderen kopen een geit, schaap of ram. Voordat ze het dier kopen, verzekeren ze zich ervan dat het geen vlek of gebrek heeft.

Ondertussen wordt ook het huis voorbereid. Het hele huis wordt schoongemaakt, er wordt speciaal eten gekookt en de beste kleren worden klaargelegd voor de viering.

Op de feestdag, staan moslimmannen op voor zonsopgang. Ze gaan naar de moskee om te bidden en luisteren naar een preek. Daarna gaan ze naar huis om het dier te offeren namens hun hele familie.

De oudste man in de familie slacht het dier. Andere familieleden helpen door het dier vast te houden op zijn linkerzij, met zijn keel richting Mekka. Door een snelle snee in de nek, wordt zijn bloed vergoten.

Naar schatting worden 100 miljoen dieren geofferd met Eid al-Adha.

Van Abraham naar Jezus

Gods verhaal van verlossing eindigde echter niet met de ram die Abraham offerde in plaats van zijn zoon. Abrahams handeling was een voorafschaduwing van het Lam, Gods eigen Zoon die kwam als het ultieme offer dat al onze zonden wegneemt.

Gebedspunten

  • Bid dat moslimmannen en –vrouwen zullen zien dat een dierlijk offer niet voldoende is om hun zonden weg te nemen.
  • Bid dat hele families het Goede Nieuws zullen horen en de kans hebben om Christus te ontdekken, het volmaakte Offer.
  • Vraag God om deuren te openen voor werkers om het Goede Nieuws te delen met moslims en hen uit te nodigen om Jezus te volgen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!