Wat bedoelen we met ‘personen van vrede’?

Wat hebben een biddende zakenvrouw, een een bewaker die zelfmoord wil plegen (beide in Handelingen 16), een luidruchtige buurman (Marcus 5) en een vrouw met een geschiedenis van slechte relaties (Johannes 4) met elkaar gemeen? Het voor de hand liggende antwoord is dat ze een levens veranderende ontmoeting hadden met Jezus. Als we wat verder kijken naar deze verhalen dan zien we dat ze krachtig werden gebruikt door God om deuren te openen voor het Goede Nieuws en invloed hadden op families, gemeenschappen steden en zelfs regio’s.

Stichters van gemeenten noemen dit vaak ‘personen van vrede’, een naam die is gebaseerd op de instructies van Jezus wanneer hij de twaalf en de tweeënzeventig uitzendt om te dienen in steden en dorpen. Frontiers teams, die al jaren dienen in de moslimwereld hebben gezien dat wanneer er een duidelijke beweging richting Christus is, het Goede Nieuws van Jezus altijd in de eerste plaats werd verspreid door mensen van binnen de gemeenschap. De personen van vrede.

Personen van vrede blijven echter waar ze zijn en openen de deur zodat het Goede Nieuws hun eigen volk kan bereiken.

Hoe herken je een ‘persoon van vrede’?

Een persoon van vrede is een man, vrouw of kind die de brenger van het Goede Nieuws van Jezus vreedzaam ontvangt, openstaat voor het Goede Nieuws en anderen erbij betrekt om naar de boodschapper te luisteren. Of het Goede Nieuws zelf doorgeeft.

Cornelius is een goed voorbeeld. We lezen over hem dat hij een legerofficier is die in God gelooft, die ruimhartig geeft aan de armen, regelmatig bidt en dat zijn gebeden worden verhoord. Omdat hij niet tot geloof is gekomen in Christus en ook de Heilige Geest niet heeft ontvangen, moet hij het Goede Nieuws horen. Wanneer de apostel Petrus de uitnodiging aanvaardt om bij Cornelius thuis te komen, ontdekt hij dat Cornelius zijn gezin, familieleden en goede vrienden heeft uitgenodigd om het Goede Nieuws van Jezus te horen. Cornelius is een man van vrede. Het resultaat? Een heel huishouden komt tot geloof, Petrus en zijn team zijn verbijsterd door wat ze zien: een nieuwe gemeente ontstaat.

Niet iedere persoon die openstaat voor het Goede Nieuws is een persoon van vrede. Sommigen zoals Jozef van Arimatea en Nicodemus komen tot geloof in Jezus en worden geheime gelovigen. Anderen verlaten hun families en gaan Jezus volgen. Ze worden onderdeel van een gemeente. Personen van vrede blijven echter waar ze zijn en openen de deur zodat het Goede Nieuws hun eigen volk kan bereiken.

Wanneer we bidden voor onbereikte moslimvolken, laten we dan in het bijzonder bidden voor meer mannen en vrouwen van vrede.

Hoe kan je ‘een persoon van vrede’ vinden?

In de eerste plaats, bid voor ze. Het voelt echt als een wonder als je iemand vindt die niet openstaat voor je boodschap *, maar enthousiast genoeg is om hem aan anderen te brengen. Deze mensen bestaan, zelfs in plaatsen die vijandig staan tegenover het Goede Nieuws. Als Jezus ons vraagt om te bidden “tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen”, laat onze ervaring zien dat veel van deze werkers vanuit de oogst komen.

Ga, in de tweede plaats, doelbewust en specifiek op zoek. In het geweldige boek ‘Contagious Disciple Making’, schrijft David Watson dat “God al in het hart van mensen werkt, voordat we in hun leven komen.” Als God mensen naar Hem leidt, moeten we ogen hebben om deze zoekers te vinden. Wanneer we hen tijdens onze ontmoetingen niet bewust aanmoedigen om de dingen die ze horen door te geven, zullen ze dat meestal niet doen. Een voorbeeld van Jezus die dit voordoet vind je in Marcus 5. Als de bezetene die hij zojuist heeft genezen Jezus smeekt om deel uit te maken van Zijn groep apostelen, staat Hij dit niet toe. In plaats daarvan zegt Hij, “…ga naar huis naar je eigen mensen en vertel hun wat de Heer voor je heeft gedaan en hoe Hij genade aan je toonde”.

Wanneer we bidden voor onbereikte volken en plaatsen in de moslimwereld, laten we dan in het bijzonder bidden voor meer mannen en vrouwen van vrede, zoals de vrouw bij de put, Cornelius en de gevangenisbewaker uit Filippi. Wie het Goede Nieuws hoort, gaat Jezus volgen en anderen bij Hem brengen.

* Een andere visie is dat deze personen ‘Gatekeepers’ (poortwachters) worden genoemd.

Gods wereldwijde missie

Dat God werkt op veel verschillende manieren en via verschillende mensen lezen we in de Bijbel. Wil je ook onderdeel zijn van Gods wereldwijde missie? Meedoen in wat God op deze wereld doet?

Volg de cursus MomentumYes. Want Jezus verdient het om overal op de wereld bekend te zijn. Wij hebben een plaats in Gods verhaal én er is nog veel werk te doen!

MomentumYes is:

  • Een makkelijk te gebruiken hulpmiddel dat gewone mensen leert, inspireert en in staat stelt om opnieuw na te denken over Gods missie.
  • Ontworpen om gelovigen actief te betrekken om volgende stappen in Gods missie te zetten.
  • Een videoserie als gespreksstarter voor kleine groepen. Om deze generatie in staat te stellen de missie uit te voeren.

Ga naar Momentumyes.nl voor meer informatie.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!