Het pad naar het leven vinden op een plek van de dood

Ik toon je de juiste weg, vertelde Hij haar.

De grafkamer

Damira wist niet hoeveel hartzeer ze nog aan zou kunnen. Haar echtgenoot had haar onlangs verlaten en ze bleef alleen achter met drie kleine kinderen. Haar voorraadkast was leeg en haar geld om eten te kopen voor haar gezin begon op te raken.

Damira was moslim, maar nooit erg toegewijd. Maar de jonge moeder verlangde wanhopig naar een doorbraak. Op een koude ochtend, liet ze haar kinderen over aan de zorgen van haar zus en liep naar een oude grafkamer een paar kilometer van haar kleine stad vandaan midden in de woestijn.

In deze grafkamer lag een man die beschouwd wordt als een moslimheilige. Zoals veel moslims in haar stad, geloofde Damira dat deze man een bijzondere nabijheid met God had bereikt. Veel mensen zagen deze grafkamer als een heiligdom waar ze God om een gunst konden vragen, in de naam van de moslimheilige.

Damira bleef twee weken in haar eentje bij deze grafkamer en riep God om hulp.`s Nachts was Damira verlamd door angst. Ze was bang voor de boze geesten, waarvan werd gezegd dat ze in het donker rondhingen bij begraafplaatsen. Ze kroop tegen de koude buitenkant van de grafkamer en smeekte de heilige om de geesten bij haar weg te houden. Ze sliep steeds maar kort, maar telkens wanneer ze door slaap werd overmand, droomde Damira over een Man die haar opriep om Hem te volgen. “Ik toon je de juiste weg, vertelde Hij haar.”

Ze werd na deze dromen wakker, vervuld met een gevoel van vrede.

Dat is de man die naar mij toe kwam in mijn dromen! Dat is de man die mij bezocht bij het graf!

De ontmoeting

Kort nadat thuis was gekomen, ontmoette ze Rayanne, een gelovige vanuit een moslimachtergrond. Rayanne komt uit een stad in de buurt waar Karla, een lid van ons team, woont. Karla had Rayanne verteld over Jezus en bestudeerde de Bijbel met haar. Daarop gaf Rayanne haar leven aan Christus. Ze voelt zich geroepen om Zijn boodschap te brengen naar mensen die geen boodschappers van het Goede Nieuws van Jezus hebben. Karla begon daarom om haar te coachen in hoe ze discipelen kan maken. Na een aantal jaren had de kleine groep lokale gelovigen in Rayannes stad haar naar de woonplaats van Damira gestuurd om te delen over Christus.

De Jezus-film

Rayanne nodigde Damira uit om een film te kijken over Jezus. Ze stemde hiermee in, hoewel ze nog nooit van Jezus gehoord had.

De film begon met de geboorte van Jezus en Zijn vroege jaren. Maar toen het verhaal verder ging en Jezus werd gedoopt als volwassene, begon Damira te roepen: “Dat is Hem! Dat is Hem!’

Rayanne zette de film op pauze. 

“Dat is de man die naar mij toe kwam in mijn dromen!” riep Damira uit. “Dat is de man die mij bezocht bij het graf!”

Damira vertelde Rayanne over haar gebeden bij de grafkamer in de woestijn. Rayanne stelde toen voor: “Als Jezus jou vertelde dat Hij je de juiste weg zal tonen, laten we dan kijken of deze film je nog meer kan tonen over deze weg.”

Damira huilde toen ze zag dat Jezus werd gekruisigd en begraven. Daarna staarde ze in verbijstering naar het scherm toen Hij de dood versloeg en weer levend uit het graf kwam. Aan het eind van de film hoorde ze Jezus’ woorden: ”Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.” (Johannes 14:6)

Toen de film afgelopen was, vertelde Damira aan Rayanne dat dit de eerste keer in haar leven was dat ze zich geliefd voelde door God. Hij had haar gehoord en Hij wilde dat ze bij Hem was, zo veel dat hij Jezus zond om haar de weg te wijzen. Zonder aarzeling gaf Damira haar leven aan Christus. Kort daarna werd Damira gedoopt. Ze kwam uit het water met haar armen opgeheven in aanbidding en met een gezicht dat straalde van vreugde.

Bijbelstudie

Rayanne en Damira komen regelmatig bij elkaar om de Bijbel te bestuderen, te bidden en om elkaar te bemoedigen. Damira is een vrijmoedig getuige die ervan houdt om haar verhaal te vertellen over hoe God haar naar Jezus trok. Ze is ook begonnen met Bijbelstudie om haar moslimburen in contact te brengen met Christus.

Damira worstelt ermee om haar jonge kinderen te voorzien van eten, maar ze voedt ze op tot discipelen van Jezus. Haar huis is gevuld met hoop en vreugde.

Gebedspunten

  • Prijs God dat hij Damira opzocht in haar wanhoop en dat hij een gelovige zond om haar op Jezus Christus te wijzen.
  • Vraag de Heer om te voorzien voor Damira’s familie. Dat zij en haar kinderen vreugdevolle getuigen worden die veel moslims uitnodigen in het Koninkrijk.
  • Bid voor meer Frontiers teams die het Goede Nieuws willen verspreiden over de redding door Christus in moslimgemeenschappen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!