Zes bijbelse ingrediënten voor je gebed

In het Oude Testament zegt de Heer tegen de Israëlieten dat Hij wil dat de tabernakel steeds is gevuld met de geur van wierook, die symbool staat voor de gebeden van de mensen. Hij gaf hen een exclusief recept voor gebed.

Wat zou Gods recept voor onze gebeden zijn als we bidden voor de werkers aan de frontlinies? Hier zijn zes Bijbelse ingrediënten die ons helpen bidden.

1. Bid voor open deuren

Terwijl Paulus onder huisarrest stond, vroeg hij verrassend genoeg om gebed “….dat God deuren voor ons opent om Zijn boodschap te verkondigen.” (Kolossenzen 4:3).

  • Bid dat God deuren opent naar de onbereikte volken en plaatsen waar we moeilijk kunnen komen.

2. Bid voor verkondiging

In het volgende vers vraagt Paulus om gebed dat Christus duidelijk mag worden verkondigd (Kolossenzen 4:4). Het Goede Nieuws is een boodschap die moet worden gehoord.

  • Bid dat onze werkers, die leren om het Goede Nieuws van Jezus in een nieuwe taal te vertellen, dit duidelijk kunnen doen. Dat het de harten en het verstand van de mensen zal bereiken.

3. Bid voor open harten

Wanneer Paulus en zijn team naar Filippi gaan, spreken ze met een paar vrouwen op een plek van gebed. Eén van hen is een zakenvrouw, Lydia. We lezen, “De Heer opende haar hart voor de boodschap van Paulus.” (Handelingen 16:14).

  • Vraag de Heer om open harten van degenen waar we het Goede Nieuws mee delen.

4. Bid voor Gods leiding

In Handelingen 8:26 geeft een engel van de Heer Filippus de opdracht om naar een bepaalde plaats te trekken. Terwijl hij daar naartoe reist ontmoet hij een Ethiopiër die in het Bijbelboek Jesaja leest. Filippus legt hem uit wat hij leest. De Ethiopiër gelooft en vraagt om te worden gedoopt.

  • Bid dat de Heer werkers op het veld wil leiden naar degenen die hongeren naar de waarheid.

5. Bid voor moed

We denken misschien dat de apostelen dappere pioniers waren die zonder angst het
Goede nieuws van Jezus in de oude wereld verspreidden. Paulus ontkracht dit idee als hij schrijft aan de Korintiërs (1 Korintiërs 2:3), “Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker.” Pionierende werkers op het veld zijn ook geen superhelden. Velen zijn geen buitengewoon begiftigde werkers. Het zijn normale mensen die door God gebruikt willen worden ondanks hun angst en zwakheid.

  • Bid voor hen uit Handelingen 4:29: “Stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen.”

6. Bid voor eenheid

Eén van de grootste stille getuigenissen van het werk van Christus in ons, is onze eenheid. Jezus stelt dit duidelijk in Johannes 13:35 en bid hier gepassioneerd voor in Johannes 17. Er zijn veel mogelijkheden voor volgelingen van Jezus om onenigheid met elkaar te krijgen.

  • Bid dat onze werkers op het veld en de gemeenten die ze stichten bekend staan om hun genade, vergevingsgezindheid en liefde voor elkaar.

Bidden voor werkers

Gebedsschild is een boekje met concrete gebedspunten waarmee je kan bidden tegen de aanvallen die de tegenstander afvuurt op de werker. Bid mee voor een werker zoals Lisa en wees zo een essentieel onderdeel van haar/zijn bediening.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!