Jouw naam is vrijheid

Shah greep de afbladderende zitting van de oude Toyota vast toen hij en Tony, een werker van Frontiers, over de hobbelige weg naar Shahs geboortedorp hobbelden. Hij wees naar links. “Sla hier af en je bent bij het huis van mijn oom.” Het verweerde huis kwam in zicht tussen de dichte begroeiing die over de weg lag.

Onverklaarbare genezingen

Shahs familie woonde nog steeds in het gebied, hoewel hij en zijn ouders naar een nabijgelegen stad waren verhuisd. Shah en zijn vader waren drie jaar eerder met Tony gaan samenwerken en sindsdien hadden Tony’s gebeden in Jezus’ Naam geleid tot de onverklaarbare genezing van de leukemie van zijn moeder en het leverfalen van zijn vader.

“Hij hoopte dat de gebeden van zijn buitenlandse vriend de kwade geest zouden verdrijven die zijn oom al tien jaar plaagde.”

Shah wenste dat hij Jezus kon volgen, die de meest onmogelijke ziektes leek te genezen, maar hij wist dat zijn familie gekwetst of gedood kon worden als ze de islam verlieten. Toch hoopte hij dat de gebeden van zijn buitenlandse vriend de kwade geest zouden verdrijven die zijn oom al tien jaar plaagde. Als Jezus niet kon helpen, dan kon niets helpen.

“Mijn naam is Kwade Geest”

Toen ze het huis binnenliepen, stelde Shah Tony aan zijn tante voor en leidde hem vervolgens naar de plek waar zijn oom vaak te vinden was. Tien jaar lang had zijn oom de meeste tijd doorgebracht aan de rand van het dorp, zittend in het puin en schreeuwend naar iedereen die voorbij kwam. Hoewel zijn tante islamitische genezers en heilige mannen om hulp had gevraagd, ging het alleen maar slechter met hem.

“Hij is meestal hier,” zei Shah terwijl ze door een kerkhof van verroeste auto-onderdelen en kapotte betonblokken liepen. Ze volgden het geluid van onsamenhangend geraas en vonden zijn oom zittend op blote voeten op een hoopje aarde midden in de rommel. Shah’s hart draaide toen hij dit zag. Het haar en de baard van zijn oom waren dof en zijn kleren waren gescheurd en vuil en zelfs van een afstand kon Shah hem ruiken.

“Oh jee.” Fluisterde hij verdrietig en meelevend maar niet met de afschuw en het oordeel dat de meeste mensen toonden. Shah wierp een blik op hem, nog steeds bang dat hij zou weggaan als zijn oom gewelddadig zou worden. Shah’s oom zag hen en sprong overeind. Hij lachte maniakaal en schreeuwde beledigingen naar Tony met een diepe, vreemde stem die Shah deed huiveren.

Tony liet zich niet afschrikken. Hij liep naar de man toe en vroeg: “Hoe heet je?” Shah’s oom grijnsde gemeen en liet gebroken tanden zien. “Mijn naam is Kwade Geest.” Shah hijgde en deed een stap achteruit maar Tony stapte naar voren en keek de man recht in de ogen. “Boze geest, in de Naam van Jezus, ik beveel je om deze man met rust te laten.”

”Je naam is nu Vrijheid.”

Een geestelijke bevrijding

De ogen van de sjofele man veranderden op bizarre wijze van vrolijkheid naar woede naar angst. ”Maar waar kan ik naartoe?” ”Kan me niet schelen,” Tony verhief zijn stem ”maar je moet nu gaan.”

Shah’s oom slaakte een onmenselijk klinkende kreet en zakte in elkaar op de grond. Even bleef hij slap liggen. Toen ging hij rechtop zitten, keek naar zijn vuile handen en kleren en begon te snikken.

Shah rende naar zijn oom toe en legde een hand op zijn schouder. Hij had zijn oom in tien jaar geen andere emotie dan woede zien tonen. Zijn oom keek naar hem op. ”Shah?”  Nu begon Shah ook te huilen. Zijn oom had hem al jaren niet meer herkend.

”Je naam is nu Vrijheid,” zei Tony terwijl hij naast hen neerhurkte. ”In de Naam van Jezus, je bent vrij.”

Tot Shah’s vreugde ging zijn oom meteen naar huis, knapte zich op en bleef helder van geest. Binnen een paar dagen was hij een klein bedrijf begonnen dat groenten verkocht waarmee hij de financiële last wegnam die zijn vrouw zo lang alleen had gedragen.

Geen grotere Kracht dan die van Jezus

De volgende keer dat Shah op zijn werk kwam en Tony zag, had hij goed nieuws. ”Mijn hele familie heeft besloten om Jezus te volgen. Ze kunnen de verandering in mijn oom nauwelijks geloven.” Hij hield zijn hand op, wetend dat Tony hem eraan zou herinneren deze beslissing niet lichtvaardig te nemen. ”Ik weet dat we te maken zullen krijgen met vervolging, maar het is het waard. Er is geen grotere kracht dan die van Jezus. Hij is de waarheid en we willen Hem volgen. Vertel ons alsjeblieft wat we moeten doen.’ Tony glimlachte en verdween in zijn kantoor. Toen hij terugkwam, gaf hij Shah een audio-apparaat.”Hierop staat het boek Matteüs uit de Bijbel. Luister er samen met je familie naar. Daarna praten we verder.” Blij nam Shah het apparaat aan. Wat hem ook te wachten stond, hij wist dat er geen sterkere bondgenoot was dan Jezus.

Gebedspunten

  • Vraag dat Shah en zijn familie Jezus zullen volgen, ongeacht de gevaren die ze tegenkomen.
  • Bid voor werkers die moedig het kwaad tegemoet treden in de meest geestelijk duistere regio’s van de wereld.
  • Prijs God dat Hij de familie van Shah keer op keer Zijn kracht laat zien.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!