Leiderschap in een groeiende geloofsbeweging

Een paar jaar geleden reisde Tahir, een gelovige vanuit een moslimachtergrond, naar een buurland voor een discipelschapstrainingsprogramma. Dat programma werd aangeboden door André en Joyce, een stel dat werkt voor Frontiers.

Tahir was al verscheidene Bijbelstudies gestart voordat hij de training bijwoonde. Deze groepjes hadden zich vermenigvuldigd tot tien huiskerken. Meer dan 50 nieuwe gelovigen kwamen regelmatig bij elkaar voor gemeenschap, aanbidding en Bijbelstudie.

Tahir begon de handvatten die hij kreeg door de training van André en Joyce toe te passen. Als gevolg daarvan is zijn netwerk uitgebreid tot 80 kerken en bijna 300 gelovigen vanuit een moslimachtergrond.

Onlangs reisde Tahir opnieuw naar het land van André en Joyce voor een training van 10 dagen. Hij kwam samen met een tiental mannen en vrouwen vanuit een moslimachtergrond die huiskerken leiden. Het doel was hen toe te rusten om nieuwe leiders te ontwikkelen voor de groeiende geloofsbeweging naar Christus.

Geef het door

Eén van de prioriteiten van Tahir is om vrouwen te bereiken met het Goede Nieuws. Het ligt hem echt op zijn hart om vrouwen toe te rusten en hij wil hen voorbereiden om te dienen als huiskerkleiders.

Tahir heeft ook een passie om etnische grenzen over te steken met het Goede Nieuws. Hij heeft zich erop toegelegd om Jezus te delen met andere stammen, zelfs met degenen die door zijn volk als vijand worden beschouwd. Zijn netwerk van kerken omvat mensen uit acht verschillende stammen.

In feite vertegenwoordigde elke leider die naar de training van André en Joyce kwam een onbereikte moslimgroep. Twee gelovigen kwamen uit een stam die vrijwel niet bereikt is met het Goede Nieuws. De training van Frontiers werkers helpt deze gelovigen om op hun beurt weer nieuwe gelovigen in hun gemeenschap te helpen om hun rol te vinden in Gods Koninkrijk. 

Gebedspunten

  • Dank de Heer voor divers leiderschap in deze uitbreidende geloofsbeweging.
  • Prijs God dat hij André en Joyce gebruikt om gelovigen vanuit een moslimachtergrond toe te rusten  terwijl ze de kerk laten groeien en het Goede Nieuws verspreiden.
  • Bid dat deze mannen en vrouwen ermee doorgaan om elkaar te ontmoeten in kleine groepjes, dat ze mogen groeien in hun bediening en nieuwe leiders laten opstaan.
  • Bid dat de volgelingen van Jezus hun gedachten en harten vernieuwen als ze het Woord bestuderen en met anderen delen.
  • Vraag de Heer om een beweging van geloof in Christus te laten verspreiden in deze regio en dat dit complete stammen en naties mag veranderen.

Geven

Iedere werker leeft op giften. Wil jij mogelijk maken dat Frontiers meer mensen uitzendt naar onbereikte moslimvolken? Overweeg dan eens om ons werk structureel te ondersteunen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!