Mythbusters: zending is alleen voor…

Je vraagt je af of je iets in de zending kan betekenen. Maar je hebt wel eens iemand horen zeggen dat zending alleen voor … is. Bij zulke beweringen zetten we graag een paar gezonde vraagtekens met behulp van voorbeelden uit de praktijk. Voor elk voorbeeld is ook een verhaal te vinden dat voor het tegenovergestelde pleit. Het punt is dat God door alle mensen kan werken die zich aan Zijn werk willen geven.

…hoogopgeleiden?

Sint Patrick werd als tiener ontvoerd en groeide op als ongeletterde slaaf. Na zijn ontsnapping wilde hij zijn voormalige meesters bereiken met het Goede Nieuws. Maar de kerk waar hij zijn opleiding kreeg, vond hem niet geschikt voor pionierswerk. Toen hij uiteindelijk toch mocht gaan, stichtte hij 200 kerken en zendingsgemeenschappen die invloed hebben gehad in heel Europa.

…singles?

De meeste apostelen, de broers van Jezus en Petrus namen volgens Paulus allemaal hun vrouwen mee op hun zendingsreizen. (1 Korintiërs 9:5) Hoewel Paulus zelf ongehuwd lijkt te zijn geweest, schrijft hij dat hij zelf ook getrouwd zijn werk had mogen doen als hij dat had gewild. De enige reden dat hij dat niet deed, was dat het in zijn geval praktischer was single te blijven.

…gehuwden?

Paulus lijkt er bewust voor gekozen te hebben niet te trouwen zodat hij zijn zendingswerk effectiever kon doen. (1 Korintiërs 9:12) Dus er zijn situaties denkbaar waarin het zelfs praktischer is om single te zijn.

…geroepenen?

In Handelingen 16:7 lezen we dat Paulus van plan was zijn werk in Bithynië te doen. Maar voordat hij de streek kon binnengaan, werd hij gestopt door de Heilige Geest. Het lijkt erop dat Paulus gewoon ging als het hem nodig leek. En als God dan een ander plan had, kon Hij dat Paulus altijd nog duidelijk maken.

…avonturiers?

Ramon Llull leefde goddeloos aan het hof van Mallorca toen Jezus aan hem verscheen. Na zijn bekering wilde hij zendeling worden onder de moslims in Tunesië. Maar toen de boot op het punt stond te vertrekken, annuleerde hij zijn reis omdat hij verlamd werd door angst. Uiteindelijk is hij toch gegaan en heeft hij onder moslims gewerkt tot hij op zijn 80ste de marteldood stierf.

…kinderlozen?

Jim en Elisabeth Elliot trouwden op het missieveld in Equador en kregen daar hun dochter Valerie. Nadat Jim werd vermoord door de Auca’s die hij probeerde te bereiken, gingen Elisabeth en Valerie onder deze stam wonen. Hun vergevingsgezindheid bracht de stam ertoe Jezus te volgen.

…superchristenen?

Adoniram Judson zei als student het geloof van zijn jeugd vaarwel. Toen hij zich later toch bekeerde, werd hij de eerste zendeling in Myanmar. Daar verloor hij twee vrouwen, zes kinderen en elf collega’s. Na het overlijden van zijn eerste vrouw raakte hij in een verschrikkelijk depressie. Ook nadat hij daar uit kwam, heeft hij maar 25 bekeringen meegemaakt. Toch danken vandaag zo’n 6 miljoen Birmese christenen Adoniram Judson voor hun geloof.

En jij?

Wat houdt jou tegen om te gaan naar het zendingsveld? Hopelijk hebben deze mythbusters je laten zien dat er geen obstakel onoverkomelijk is voor God.

Gaan

Iedereen met hart voor onbereikte moslimvolken is welkom bij Frontiers, maar niemand wordt onvoorbereid uitgezonden. Frontiers biedt een tweejarig voorbereidingstraject aan zodat om je klaar te maken voor het leven op het veld. Lees hier meer over of neem contact met ons op voor meer informatie.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!