Op ontdekkingsreis met werkers in voorbereiding – deel 3

Lees hier Deel 1 en Deel 2

Richard en Iris zijn werkers in voorbereiding, van Frontiers. Met hun twee kinderen zetten ze binnenkort de stap om in een land te gaan wonen, dat hoort bij de Balkan.

In deze blog nemen zij ons mee op hun reis naar dit land. Met het doel teams te bezoeken waar ze zich bij aan zouden kunnen sluiten.

Het laatste team

We zijn aangekomen bij het laatste team. Van te voren hadden we ook al contact gehad via videobellen. Daardoor waren we erg enthousiast geworden. We wilden Gods weg volgen. En maar goed ook, want achteraf konden we ons wel bij alle drie de teams zien wonen. We hebben ervaren dat God sprak over dit team. Voordat we met de reis begonnen, maar ook toen we bij het team waren. Vanuit het team werd het ook bevestigd. Een van de andere teams gaf aan, toen we onze keuze hadden gemaakt, dat ze het al hadden verwacht dat we ons hier bij zouden aansluiten.

Een gewond land

Deze mensen wonen hier al meer dan twintig jaar, en vertellen ons veel over het land.

We weten, en merken het ook, dat er in dit land nog veel veel wonden van de oorlog zitten. Als de werkers uit alle drie de teams er over spreken, horen we verschillende verhalen die ons erg raken.

We horen ook over werkers die hier zijn geweest, maar het mentaal en geestelijk erg lastig vonden. Je wordt hier niet snel geaccepteerd als buitenlander. Zeker als ze er achter komen dat je een ander geloof hebt. Toen een werker die hier al een poosje woonde het café binnen liep, stond iedereen op en verliet het café. Er wordt niks gezegd, maar je voelt het aan alles dat mensen je niet willen.

Door werkers die hier al jaren wonen en dit ook ervaren hebben, wordt ons verteld om voor ogen te houden dat ze niet ons, maar Jezus niet willen. Ze weten dat ze alles verliezen, als ze een ander geloof kiezen. Hun familie, misschien hun land, hun vrienden, hun werk. Alles is hier zo gebouwd op wat voor geloof je hebt, de traditie en het mee doen met je ouders en vrienden. Wantrouwen heerst overduidelijk. Naar iedereen. Behalve als je erg goede vrienden bent of familie. Dan heb je een band die niet gebroken kan worden.

Mattheüs 16:18

In een kerk van werkers luisteren we naar een gastspreker uit Amerika. Hij heeft het over Mattheüs 16:18. Hij vraagt in zijn preek: “Waar zijn de poorten van de hel in dit land?” Na verschillende antwoorden uit het publiek, krijgt hij een antwoord van een lokale vrouw: “Overal”. Dit zet mij wel aan het denken. Mensen weten dat de duivel hier veel terrein heeft. En ook veel ruimte krijgt. Hier is veel hekserij, maar ook stelen en liegen is hier niet bijzonder. Die laatste twee dingen hebben wij meteen ervaren op onze oriëntatiereis.

We leren één cruciale les van de werkers hier: “Turn your eyes upon Jesus. En zorg dat ze daar nooit van wegkijken.”

Gebedspunten

  • Dank dat Richard, Iris en hun kinderen, bereid zijn te gaan, hun leven te delen met de mensen op de Balkan. Hen over Jezus te vertellen.
  • Bid voor hen als ze zich voorbereiden op hun vertrek. Het afscheid dat hierbij komt kijken. Veel zaken die geregeld moeten worden, als huisvesting, papieren, enz.
  • Bid voor het land, een prachtig land met mooie mensen. Maar er is ook veel gebrokenheid, armoede en hopeloosheid. Bid dat Gods vrede en liefde de harten van deze mensen zal vullen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!