Ik denk dat ik meer Bijbels nodig heb

Ik ontmoette Nabil voor het eerst in het koffiehuis waar we regelmatig kwamen en ontdekte dat hij openstond voor het Goede Nieuws. Daar liet ik hem kennismaken met de Bijbel en luisterde naar zijn vragen terwijl hij zocht naar de waarheid. Als snel begonnen we samen te bidden.

Een gebedsverhoring

Op een dag vertelde hij dat zijn baas hem een onredelijke hoeveelheid werk gaf en dat de werkdruk hem stress gaf. Daar baden we samen voor. Twee dagen later had Nabil goed nieuws. “Mijn baas is overgeplaatst,” zei hij tegen me. “Het eerste wat mijn nieuwe leidinggevende zei was dat ik te veel verantwoordelijkheden heb. Hij gaat mijn werklast verlagen!” Op deze manier kon Nabil Gods liefde ervaren en kon hij merken dat God voor hem zorgt op een praktische, persoonlijke manier.

De afgelopen twee jaar heb ik Nabil gediscipeld en heb ik in verwondering toegekeken hoe hij zijn leven overgaf aan Jezus. We bestudeerden samen de Bijbel en praatten  over hoe goed God voor ons zorgt en hoe we Zijn woord kunnen toepassen in ons dagelijks leven.

Getuigen op de werkvloer

Nabils persoonlijke ervaringen maakten hem een krachtige getuige van Christus. Op een bepaald moment nam hij deel aan een training van een aantal weken voor zijn werk. Hij was daar de enige volgeling van Jezus. In de eerste week moest elke deelnemer een presentatie geven over iemand die ze een goede leider vonden. De meeste mensen kozen Mohammed of een andere moslimleider. Nabil koos voor Jezus. Toen Nabil mocht presenteren vertelde hij wat Jezus tot een modelleider maakte.

Sommige aanwezigen namen het hem kwalijk dat hij over Jezus praatte in plaats van over Mohammed. Maar andere klasgenoten waren geïntrigeerd door Jezus en Nabil nodigde hen uit om tijdens de lunch met hem in de Bijbel te lezen over het leven en onderwijs van de Messias.

Meer Bijbels nodig

Ik hielp Nabil om een aantal exemplaren van het Nieuwe Testament te krijgen voor zijn klasgenoten, voordat de tweede week van de cursus begon. Na een paar dagen stuurde hij mij een bericht, “ik denk dat ik meer Bijbels nodig heb.”

Later dat jaar organiseerde ik met mijn team een kerstfeest voor onze lokale vrienden. Nabil was daar ook samen met een nieuwe vriend die hij dezelfde avond tot Christus had geleid terwijl ze op weg waren naar mijn huis. Tijdens onze viering van de geboorte van Jezus lazen we over Zijn geboorte in Matteüs.

De volgende dag lazen Nabil en de andere gelovigen hetzelfde Bijbelgedeelte thuis, met hun moslimfamilie. Veel van deze families zijn tot geloof gekomen.

Een groeiende beweging van gelovigen

God heeft een eenvoudig, praktische antwoord op een gebed gebruikt om mijn vriend Nabil te winnen voor Christus. Nu gaat Nabil verder samen met zijn medegelovigen vanuit een moslimachtergrond. Ze hebben al velen naar Jezus geleid, waaronder drie oude imams die nu Bijbelstudies aanbieden in hun moskeeën.

Het Goede Nieuws verspreidt zich snel en er zijn honderden gelovigen in deze groeiende beweging.

Gebedspunten

  • Prijs God voor het gelovig getuigenis van Nabil, wat honderden moslims naar Jezus heeft geleid.
  • Vraag de Heer om nog meer families naar het Koninkrijk te trekken.
  • Bid dat gelovigen vanuit een moslimachtergrond vervuld zullen worden met de vreugde van Christus en het evangelie vrijmoedig zullen delen.

Geven

Iedere werker leeft op giften. Wil jij mogelijk maken dat Frontiers meer mensen uitzendt naar onbereikte moslimvolken? Overweeg dan eens om ons werk structureel te ondersteunen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!