Wat is de bedoeling van gebed?

Waarom wil God dat we bidden? We weten dat Hij soeverein is en dat Hij alles kan doen zonder ons. Toch zien we door de Bijbel en door de geschiedenis dat God handelt in antwoord op de gebeden van gewone mensen.

Vanaf het begin, gaf God de mens de taak om de hele wereld te bewerken (Genesis 1:26-28, Psalm 8:3-8). Ondanks de zondeval ging Hij ermee door om Zijn plannen op aarde te laten uitvoeren door mensen, in plaats van onafhankelijk van hen. 

Dus, waarom gebed? 

Omdat Hij ons vraagt om te bidden (bijvoorbeeld Job 42:8). Hij geeft ons de ongelofelijke eer om samen te werken met Hem. Om een verandering teweeg te brengen in deze wereld.

Wat gebeurt er als we bidden?

Onze gebeden zijn waardevol voor God. Een buitengewone illustratie hiervan vinden we in Openbaring 8 waarin we een glimpje van de hemel zien. In dit gedeelte wordt wierook aan een engel gegeven om te offeren samen met de gebeden van de mensen. De mix van deze twee wordt als heerlijk reukwerk aangeboden aan God. Daarna neemt de engel het wierookvat met de gebeden, vult het met vuur en slingert het over de aarde, waardoor de loop van de geschiedenis dramatisch verandert (Openbaring 8:3-5).

“Hij geeft ons de ongelofelijke eer om samen te werken met Hem.”

Zending gaat over het veranderen van de loop van de geschiedenis; de zegen brengen van het kennen van God door Jezus op plekken waar Hij nog niet bekend is. Gebed is de krachtige brandstof van zending en de meest betekenisvolle manier waarop ieder van ons direct betrokken kan zijn. Wanneer we voorbede doen voor de landen sluiten we ons aan bij de mensen van God door de eeuwen heen.

Gebeden in de Schrift die de loop van de geschiedenis hebben beïnvloed

Hier zijn slechts een aantal van de vele voorbeelden in de Bijbel:

  • De gebeden van Elia werden geleid en gebruikt door God om bovennatuurlijke tekenen en wonderen te doen die Israël terugriepen naar de Heer. Zijn gehoorzaamheid in gebed zorgde ervoor dat er geen regen viel of juist wel, veroorzaakte een vuur uit de hemel en resulteerde erin dat mensen op hun knieën gingen in aanbidding voor God. Toch omschrijft de Bijbel Elia als ‘iemand zoals wij’ (Jakobus 5:17).
  • Daniëls gebed veroorzaakte schokgolven die landen veranderden in zowel de zichtbare als de onzichtbare werkelijkheid. Op één moment laat een engel hem een glimp zien van het effect van zijn gebeden en zegt: “want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door je te verootmoedigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen” (Daniël 10:12).
  • Ninevé: toen een onwillige zendeling, Jona, de mensen uit Ninevé waarschuwde voor het aankomende oordeel, riep de koning van de stad de volledige bevolking op om ‘luidkeels tot God te roepen’ (Jona 3:8). God verhoorde deze gebeden en zag er vanaf om 120.000 mensen te doden.
  • Petrus gaat in Handelingen 10 midden op zijn werkdag op het dak zitten om te bidden. God laat hem vervolgens zijn vooroordelen zien en opent de deur voor generaties van heidenen over de hele wereld om gemeenschappen te vormen van volgelingen van Jezus.

De laatste 30 jaar hebben we de grootste bekering naar Christus gezien onder moslims sinds de oprichting van de islam, 1400 jaar geleden. Het is geen toeval dat God door recente historische gebeurtenissen de kerk wereldwijd meer dan ooit heeft aangespoord om te zenden naar en te bidden voor de moslimwereld. Achter elk verhaal ligt veel gebed, vaak door ongeziene helden, die de passie en het geloof hadden om voorbede te doen, terwijl er zo weinig leek te gebeuren.

Ook in onze tijd zien we verandering door gebed

Aisha, een gelovige met een moslimachtergrond werd gevraagd waarom er op dit moment zo veel moslims in haar land tot Christus komen. Ze antwoordde: “Ik denk dat de gebeden van veel mensen over de hele wereld jarenlang zijn opgestegen naar de hemel. In de hemel zijn deze gebeden opgestapeld als de grote wolken tijdens het moessonseizoen. En nu regenen ze neer op mijn volk als wonderen en zegeningen van verlossing die God voor hen had bewaard.” (Uit het boek: Er waait een wind door het huis van de islam, blz. 227) 

Wees bemoedigd! Je gebeden voor onbereikte volken en plaatsen kunnen de geschiedenis veranderen.

MomentumYes

Frontiers stelt MomentumYes ook voor Nederlandse kerken of (Bijbelstudie)-groepen beschikbaar. Lijkt dit wat voor jouw kerk? Meld je aan en we helpen je op weg. Neem contact met ons op via ons contactformulier.

En kijk eens op momentumyes.nl.

Geschreven door: Mike, Directeur Frontiers UK, MomentumYes

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!