Het thema van 2024:

Hier, daar en overal

Welkom bij de 2024 editie van 30 Dagen Gebed voor de moslimwereld!

Mobiel en verbonden

Niemand kan ontkennen dat de wereld snel verandert. Nieuwe technologie in communicatie, transport en wetenschap blijven de manier veranderen waarop mensen met elkaar omgaan, waar ze kunnen wonen en werken, hoe ze leren en zich aanpassen. Kinderen die de afgelopen decennia zijn geboren, hebben nooit een leven zonder computers en mobiele telefoons gekend. Voor velen is de optie om op afstand te leren en te werken en te reizen naar verre landen vanzelfsprekend. Net als de mogelijkheid om met iedereen te spreken, waar ook ter wereld, op elk moment.

Nooit eerder was de mensheid zo mobiel en zo verbonden.

Deze gebedsgids wil je helpen om te bidden voor moslims hier, daar en overal. In het bijzonder daar waar je een licht en zegen voor hen kan zijn, tot eer van God.

Toen deze gebedsgids meer dan 30 jaar geleden begon, richtte hij zich voornamelijk tot lezers om te bidden voor moslims die op verschillende plekken in hun land van oorsprong woonden. Vandaag de dag kunnen groeiende moslimgemeenschappen van elke etnische achtergrond overal buiten hun traditionele plaatsen van herkomst gevonden worden als immigranten, vluchtelingen, gastarbeiders en studenten – van elke natie, naar elke natie.

Moslimgemeenschappen hier, daar en overal

Dit jaar kijkt 30 Dagen Gebed voor de moslimwereld naar moslimgemeenschappen hier, daar en overal. In hun historische geboorteplaatsen, in migrantengemeenschappen, op gevaarlijke reizen naar nieuwe plaatsen en in alle uithoeken van de wereld. Of moslims nu in hun culturele geboorteplaats blijven terwijl die om hen heen verandert of verhuizen naar een nieuwe stad of een nieuw continent, uit vrije wil of uit noodzaak, het proces van aanpassing aan verandering is stressvol en uitdagend.

Laten we als christenen moslims verwelkomen en ondersteunen. Ook in culturen waar we zelf een vreemdeling zijn, volgens het gebod van Christus om “je naaste lief te hebben als jezelf”. (Lucas 10:27). 

Een licht en een zegen zijn

Deze gebedsgids wil je helpen om te bidden voor moslims hier, daar en overal. Je inspireren om in het bijzonder te bidden voor moslimgemeenschappen die het dichtst bij je staan, waar je een licht en zegen voor hen kan zijn, tot eer van God.

“En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.” Filippenzen 1:9-11

Meedoen aan 30 Dagen Gebed

Klik hier voor de mogelijkheden om, tijdens de ramadan, mee te doen aan 30 Dagen Gebed voor de moslimwereld.