De weg van islam tot Jezus

De weg die een moslim aflegt om een volgeling van Christus te worden, is nooit recht en eenvoudig. Maar christenen met een moslimachtergrond vertellen dat er wel richtingwijzers zijn die zoekende moslims wereldwijd de weg naar Jezus wijzen.

De Koran als richtingwijzer
Eén zo’n richtingwijzer is de Koran. Veel moslims vinden het moeilijk om de Koran te begrijpen omdat deze in het Arabisch is geschreven, en niet alle moslims spreken Arabisch. Wanneer ze de Koran in hun eigen taal lezen, realiseren velen zich dat het geen antwoorden biedt op sommige van hun vragen noch de zekerheid biedt van hun redding. Een gelovige uit Zuid-Azië, die velen tot geloof in Jezus bracht, vertelde dat het lezen van de Koran in zijn eigen taal het begin was van zijn zoektocht naar verlossing, die eindigde in het overgeven van zijn leven aan Jezus.

Verhalen over de profeet
Een ander teken zijn verhalen over de profeet Mohammed. Moslims eren de profeet Mohammed, maar degenen die ijverig de Koran en de Hadith bestuderen (verhalen over het leven van Mohammed), ontdekken moeiten en tegenstrijdigheden die hen aanmoedigen om een andere manier van geloven te zoeken.

Geweld
De laatste aanwijzing is dat veel gelovigen met een moslimachtergrond erkennen dat de islam al 14 eeuwen door geweld wordt gekweld. Het idee dat de islam een religie van vrede is, wordt verpletterd doordat moslims elke dag te maken hebben met oorlog en geweld. Wanneer we horen van het uitbreken van islamitisch geweld, moeten we eraan denken dat de meeste slachtoffers zelf moslim zijn en dat veel van deze moslims het geweld van vandaag de rug toekeren om de Prins van de Vrede te gaan volgen.

Hoe te bidden
Bid voor moslims die vragentekens hebben bij hun geloof, dat ze de mogelijkheid hebben om anderen te ontmoeten die ook dit proces hebben doorgemaakt en zijn uitgekomen bij Jezus.
Bid voor geleerden en onderwijzers, dat ze de islam bestuderen met een eerlijk en zoekend hart en dat ze de moed hebben om vragen te stellen.
Bid voor moslims die besluiten om Jezus te volgen, dat ze vriendschap en vrede zullen vinden in hun nieuwe geloof.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!