De 2 belangrijkste redenen om voor moslims te bidden

Wat betekent gebed voor jou? Hieronder lees je hoe jouw hart verandert als je voor moslims bidt.

  1. We bidden om ons hart te veranderen

Je vormt je beeld van moslims op basis van wat je leest en hoort. Dit is niet altijd even positief. Of wel? Voor sommigen zullen hun ervaringen en kennis leiden tot een gevoel van angst en vijandschap, terwijl anderen juist gevoelens van warmte en medeleven ervaren, weer een ander kan onverschillig zijn.

Wanneer jij voor anderen gaat bidden – zoals Jezus ons heeft geleerd – ga je hen zien door Zijn ogen. Het gebod van Jezus was om anderen lief te hebben zoals Hij van ons houdt. Om moslims lief te hebben moeten we bereid zijn God ons beeld van moslims te laten veranderen en hen te gaan zien zoals Hij dat doet.

  1. We bidden om de wereld te veranderen

Christenen geloven dat de wereld kan veranderen door gebed. We geloven dat God door onze gebeden heen werkt om Zijn wil te doen. We geloven dat gebed wonderen kan bewerkstelligen.

Moslims komen uit zeer diverse culturen en samenlevingen en hun noden zijn gevarieerd en uniek. Van migrantenfamilies die worstelen om zich aan te passen aan een onbekende cultuur tot een stamgenoot op het platteland die nooit buiten zijn afgelegen dorp is geweest. Rijke zakenmannen en ongeletterde vissers, vluchtelingenvrouwen die wanhopig hun gezin proberen te beschermen en rusteloze jongemannen die willen dat hun stem wordt gehoord. Gebed helpt ons om hun noden te begrijpen en te weten hoe we daarop kunnen antwoorden. We bidden voor de noden van moslims omdat dat een manier is waarop we hen kunnen liefhebben.

We bidden ook dat moslims een beter begrip krijgen van Wie Jezus is. We beseffen dat we als Zijn volgelingen vaak falen wanneer we Hem willen uitdragen. Daarom bidden we niet dat moslims worden zoals wij, we bidden dat ze worden als Jezus. We bidden dat ze ons zullen vergezellen op onze reis naar het overvloedige leven waar Jezus over sprak en naar het vestigen van Zijn Koninkrijk van vrede op aarde.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!